Tullverket

EDI - Tullverkets företagstestmiljö

Tullverket erbjuder en företagstestmiljö där ditt företag och du som är systemutvecklare har möjlighet att testa nya och gamla meddelanden med eget material dygnet runt under obegränsad tid.

Efter produktionssättning har ditt företag fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö i syfte att testa nya meddelanden och tillkommande fält i tulldeklarationen, eller att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i företagets system för att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Innan du kan påbörja tester

Följande steg behöver vara uppfyllda innan du kan påbörja tester:

Företag som vill testa nya meddelanden med befintligt system och oförändrad teknisk bilaga har direktkontakt med EDI-testfunktionen.

Att tänka på vid systemutveckling och tester

 • Använd alltid testindikator.
 • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
 • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.

Företag som vill utveckla nya meddelanden med befintligt system och oförändrad teknisk bilaga har direktkontakt med EDI-testfunktionen.

Begränsningar i Tullverkets företagstestmiljö

Målsättningen i företagstestmiljön är att i möjligaste mån spegla produktionsmiljön men det finns några undantag. Det går inte att testa:

 • Kvothantering
 • Licenshantering
 • Garantier

Testuppgifter i Tullverkets företagstestmiljö

Ditt företag tilldelas ett antal fiktiva tillstånd och testuppgifter i företagstestmiljön när företaget beviljas TVEDI. Detta möjliggör tester för de flesta meddelanden. För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas, mer information om detta står i testfall och slutprov för respektive meddelande.

Har ditt företag giltiga tillstånd i produktion kan uppgifter i dessa tillstånd användas i företagstestmiljön om du vill utföra tester med egna uppgifter.

Om det under testprocessen finns behov av fler testuppgifter kontakta EDI-testfunktionen.

Fiktiva tillstånd i företagstestmiljön vid utfärdandet av TVEDI:

 • DPO tillstånd till betalningsanstånd
 • SDE tillstånd till förenklad deklaration
 • TVOMB registrering som tullombud
 • TVEXP beslut om godkänd plats vid export (för test av export enligt äldre lagstiftning)
 • ZEM exportmedgivande (för test av export enligt äldre lagstiftning)

Fiktiva tillstånd som tilldelas vid behov:

 • EIR tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export
 • CW1 tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager (allmän typ 1)
 • CWP tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager (privat)
 • TST tillstånd till anläggning för tillfällig lagring

Prenumerationstjänster

Registrering av testuppgifter för prenumerationstjänster tilldelas på begäran. Dessa testuppgifter kan endast vara registrerade för ett meddelande på en teknisk bilaga åt gången men de kan överföras mellan bilagor på begäran.


Slutprov och godkända tester

För att du som uppgiftslämnare ska få beslut om godkända tester och möjlighet att skicka meddelande i produktion krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat. Slutprov för uppgiftslämnare används av uppgiftslämnare som utför tester med ett system som har genomgått godkända tester.

Godkända tester

Slutprov för uppgiftslämnare

För systemutvecklare

För att få godkänt i test som systemleverantör krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde.

Slutprov för systemutvecklare

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)