Tullverket

Storbritannien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Kapitel 2 om ursprungsregler samt bilagorna 2–9

Kumulation

Bilateral full kumulation enligt artikel 40

Varuomfattning

Artikel 21 i kapitel 1 i avsnittet Handel med varor

Ursprungsintyg

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Storbritannien.

Ansök om Rex.

Vid import från Storbritannien

Ursprungsförsäkringarna ska innehålla ett brittiskt Eori-nummer.

Observera att det i handeln med Storbritannien inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser

Vid export från EU till Storbritannien

Ursprungsförsäkran: 6 000 euro för sändningar utan Rex-nummer

Import till EU – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke‑kommersiellt gods

Resande 1 200 euro
Småpaket som skickas mellan privatpersoner 500 euro

Import till Storbritannien – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran

Resande 1 000 GBP
Småpaket 1 000 GBP

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Övrigt

EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Storbritannien (på engelska)
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)