Tullverket

Storbritannien

Ursprungsregler

Kapitel 2 om ursprungsregler samt bilagorna 2–9

Kumulation

Bilateral full kumulation enligt artikel 40

Varuomfattning

Artikel 21 i kapitel 1 i avsnittet Handel med varor

Ursprungsintyg

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Storbritannien.

Ansök om Rex.

Vid import från Storbritannien

Ursprungsförsäkringarna ska innehålla ett brittiskt Eori-nummer.

Observera att det i handeln med Storbritannien inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser

Vid export från EU till Storbritannien

Ursprungsförsäkran: 6 000 euro för sändningar utan Rex-nummer

Import till EU – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke‑kommersiellt gods

Resande 1 200 euro
Småpaket som skickas mellan privatpersoner 500 euro

Import till Storbritannien – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran

Resande 1 000 GBP
Småpaket 1 000 GBP

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Övrigt

EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Storbritannien (på engelska)
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000