Tullverket

Storbritannien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Kapitel 2 om ursprungsregler samt bilagorna 2–9

I bilaga 5 till avtalet föreskrivs ett successivt ikraftträdande av produktspecifika ursprungsregler för elektriska ackumulatorer och elfordon (HS-85.07, HS-87.02-87.04). Denna bilaga har ersatts genom beslut nr 1/2023, vilket innebär att de produktspecifika ursprungsregler som tillämpats fram till den 31 december 2023 för dessa varor, har förlängts att gälla fram till och med den 31 december 2026.

Beslut nr 1/2023 (EU:s lagstiftning)

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Storbritannien tillämpar bilateral full kumulation enligt artikel 40

Varuomfattning

Artikel 21 i kapitel 1 i avsnittet Handel med varor.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Storbritannien är ursprungsförsäkran.

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU

Systemet med registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Storbritannien.

Ansök om Rex.

Vid import från Storbritannien

Ursprungsförsäkringarna ska innehålla ett brittiskt Eori-nummer.

Observera att det i handeln med Storbritannien inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Vid export från EU till Storbritannien

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan REX-nummer:

  • Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK

Import till EU – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke‑kommersiellt gods

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Import till Storbritannien – undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran

Resande 1 000 GBP
Småpaket 1 000 GBP

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Storbritannien är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Övrigt

EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Storbritannien (på engelska)
______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Infromation om bilaga 5 och ursprungsregler.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)