Tullverket

Försegla transporten

Det är mycket viktigt att det går att identifiera varor som transiteras. Huvudregeln är att varorna identifieras genom att transporten förseglas.

En godkänd avsändare kan lämna en transiteringsdeklaration, men för att varorna därefter ska kunna frigöras till transitering krävs alltså enligt huvudregeln att varorna ska vara förseglade.

Befrielse från förseglingskravet

Undantag från förseglingskravet kan göras för lätt identifierbara varor. De kan i stället identifieras med beskrivningen av varorna i transiteringsdeklarationen eller i de kompletterande handlingarna. Du måste därför ha en bra och exakt varubeskrivning som gör det lätt att identifiera varan.

Att en vara är lättidentifierad innebär enligt Tullverkets uppfattning att transiteringsdeklarationen för varje varupost ska innehålla

  • en detaljerad varubeskrivning
  • uppgifter om märkning i form av exempelvis artikelnummer, serienummer, ordernummer, kollinummer osv.

Du kan inte få ett generellt undantag från förseglingskravet utan en bedömning måste göras från fall till fall. Det innebär att du som godkänd avsändare i regel också behöver ett tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

Läs mer om vad som är en bra varubeskrivning

Ytterligare undantag

Som undantag krävs inte heller några förseglingar när

  • varorna transporteras med flyg, och det antingen fästs etiketter på varje sändning som bär numret på tillhörande flygfraktsedel, eller sändningen utgör en lastenhet på vilken numret på tillhörande flygfraktsedel anges
  • varorna transporteras på järnväg och identifieringsåtgärder vidtas av järnvägsbolagen.

Detta gäller om inte avgångstullkontoret beslutar något annat.

Du behöver tillstånd

För att själv få försegla transporter behöver du ett tillstånd att använda försegling av särskild typ. Detta tillstånd använder du i kombination med ett tillstånd till status som godkänd avsändare.

Läs mer och ansök om tillstånd att använda förseglingar av särskild typ

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)