Tullverket

Så här fyller du i en ansökan om AEO-tillstånd

Du ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) i det EU‑gemensamma systemet för godkänd ekonomisk aktör. Här hittar du hjälp för att fylla i ansökan.

Hjälp för att fylla i en ansökan om AEO-tillstånd kan du hitta inne i Systemet för godkänd ekonomisk aktör. Det finns dock några fält där information saknas eller där ytterligare förklaring kan behövas. Hjälptexter till dessa fält hittar du här.

Läs mer om Systemet för godkänd ekonomisk aktör och logga in.

Hitta hjälp inne i systemet

När du är inloggad i Systemet för godkänd ekonomisk aktör finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. I den finns information som hjälper dig att fylla i ansökan på rätt sätt.

Fält som är markerade med en röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Vid vissa fält hittar du en symbol med bokstaven "i". Håll muspekaren över symbolen så får du information om vilka uppgifter du ska fylla i.

Ytterligare hjälptexter till vissa fält

Det finns några fält där information saknas i systemet eller där ytterligare förklaring kan behövas.

Här hittar du hjälptexter till följande fält:

 • Fält 16 Samtycke till utbyte av uppgifter
 • Fält 17 Affärsverksamhet
 • Fält 21 Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare
 • Fält 22 Sökandes storlek

Fält 16 Samtycke till utbyte av uppgifter som finns i AEO-tillstånd att agera som godkänd ekonomisk aktör, för att säkerställa en smidig funktion hos system som anges i internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer angående ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder


Samtycke till utbyte av uppgifter som finns i AEO-tillstånd att agera som godkänd ekonomisk aktör, för att säkerställa en smidig funktion hos system som anges i internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer angående ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder

 

Fältet gäller dig som ansöker om AEOF eller AEOS.

Om du samtycker till att utbyta uppgifter som finns i ditt AEO-tillstånd och har bockat i rutan som heter Godkännandeflagga ska du även fylla i de fält som är markerade med en röd asterisk. Tänk på att inte använda bokstäverna å, ä eller ö. Använd i stället a och o.

Fält 17 Affärsverksamhet


Bild som visar fältet Affärsverksamhet i Systemet för godkänd ekonomisk aktör


Här ska du välja en branchkod bland dem som kommer upp när du klickar på pilen. Om du inte vet vilken branschkod du ska använda kan du titta i EU:s standard för näringsgruppering:

Branschkoder

Fält 21 Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare


Bild som visar fältet Samtycke i Systemet för godkänd ekonomisk aktör


Här kryssar du i rutan om du som sökande samtycker till att följande uppgifter lämnas ut i den offentliga förteckningen över tillståndshavare:

 • tillståndshavare
 • typ av tillstånd
 • första giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid
 • medlemsstat där den beslutande tullmyndigheten finns
 • behörigt tullkontor/övervakningstullkontor.

Fält 22 Sökandens storlek


Bild som visar fältet Sökandens storlek i Systemet för godkänd ekonomisk aktör


Här anger du om ditt företag omfattas av definitionen av mikroföretag eller små och medelstora företag enligt EU-kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003, EUT L 24/2003.

De alternativ du har att välja mellan är:

 1. Mikro
 2. Litet
 3. Medelstort
 4. Stort
 5. Fysisk person

I tabellen nedan kan du läsa ut vilken företagskategori ditt företag tillhör, baserat på personalstyrka, omsättning och balansomslutning. Tabellen baseras på den ovannämnda rekommendationen.


FöretagskategoriPersonalstyrkaOmsättningellerbalansomslutning
Stort≥ 250Alla-Alla
Medelstort< 250≤ 50 miljoner euroeller≤ 43 miljoner euro
Litet<50≤ 10 miljoner euroeller≤ 10 miljoner euro
Mikro<10≤ 2 miljoner euroeller≤ 2 miljoner euro


Lär dig mer

EU-kommissionen har tagit fram ett en webbkurs som förklarar hur du använder Systemet för godkänd ekonomisk aktör. Kursen finns bara på engelska och beräknas ta 90 minuter att genomföra.

Kursen fungerar bäst med webbläsaren Internet Explorer.

Ta del av EU-kommissionens kurs EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkänd ekonomisk aktör, AEO).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)