Tullverket

Avräkningsnota

I den här tjänsten kan du skapa och skicka in avräkningsnotor för aktiv förädling och slutanvändning.

När du avslutar något av förfarandena aktiv förädling och slutanvändning ska du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet.

I den här tjänsten kan du

  • skapa och skicka in en ny avräkningsnota
  • skicka in en redan befintlig avräkningsnota.

Läs mer om avräkningsnota vid aktiv förädling.

Läs mer om avräkningsnota vid slutanvändning.

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad länk.