Tullverket

Begära återbetalning eller eftergift

Ibland kan du ha rätt till återbetalning eller eftergift av tullar och avgifter.


Eftergift betyder att du slipper betala avgifter som du ännu inte har betalat. Om du redan har betalat blir det i stället en återbetalning.

Du kan ha rätt till återbetalning eller eftergift på någon av dessa grunder:

  • Tull har tagits ut med ett för stort belopp.
  • Varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet.
  • Tullverket har begått ett fel.
  • Av rättviseskäl.

Import- eller exporttull har tagits ut med ett för stort belopp.

Du kan ha rätt till återbetalning eller eftergift om tullen har tagits ut med för stort belopp. Ett exempel är en vara som har deklarerats på ett felaktigt sätt så att tullen blir högre än vad den borde ha varit (artikel 117 i tullkodexen).

Varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet

Om varorna visar sig vara defekta eller inte uppfyller kraven i det avtal du som köpare har med säljaren, kan du ha rätt till återbetalning eller eftergift av tull. Detta ställer vissa krav, bland annat när i tid felet får upptäckas och hur varan hanteras efter att felet har upptäckts. Det är också viktigt att varan hela tiden befinner sig under tullkontroll när den exempelvis förstörs eller exporteras för att du ska ha rätt till återbetalning eller eftergift (artikel 118 i tullkodexen).

Tullverket har begått ett fel

I vissa fall när Tullverket har begått ett misstag kan återbetalning eller eftergift medges. Det är ovanligt, men kan vara att myndigheten till exempel inte skickat vidare en begäran om kvottilldelning i tid (artikel 119 tullkodexen).

Av rättviseskäl

I väldigt ovanliga fall kan återbetalning eller eftergift medges av rättviseskäl (artikel 120 i tullkodexen).

 

Hur ansöker man om återbetalning eller eftergift?

Du måste själv ansöka om återbetalning eller eftergift. I vissa fall genomför Tullverket dock själva återbetalningar om vi upptäcker felet i efterhand.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)