Tullverket

Tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, flygbolag

Flygbolag kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Tillståndskod: ETD

Tullverket saknar systemstöd för att kunna ta emot elektroniska transportdokument.

Vid flygtransport gäller denna förenkling både för unionstransitering och för gemensam transitering. Du ansöker om tillståndet i ett land men ansökan kan omfatta flygplatser i flera olika länder. Eftersom flygtransporter anses som ett säkert transportsätt så behöver du inte ställa någon garanti för dessa transiteringar.

 

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU eller inom en fördragsslutande parts territorium.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska genomföra ett betydande antal flygningar mellan flygplatser i EU eller länder som omfattas av förfarandet för gemensam transitering.
 • Företaget ska kunna visa att de kommer att kunna säkerställa att alla uppgifter i det elektroniska transportdokumentet finns tillgängliga för tullmyndigheten både vid avgångsflygplatsen och vid destinationsflygplatsen och att dessa uppgifter är desamma vid båda dessa tullmyndigheter.
 • Företaget ska regelbundet använda förfarandet för unionstransitering/förfarandet för gemensam transitering.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.

Begränsningar

Förenklingen omfattar endast transport med flyg mellan de flygplatser som anges i tillståndet. Sker en del av transporten på väg krävs en separat transiteringsdeklaration i transiteringssystemet NCTS.


Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till elektroniskt transportdokument som tulldeklaration ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.


Vad gäller när du har fått ditt tillstånd

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 • Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.


Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

 • Tullkodexen  (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 89.8 d och 233.4 e
 • Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 199
 • Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 302.2 a, 313.3 och 319–320
 • Övergångsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 2016/341, av den 17 december 2015) artikel 52

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)