Tullverket

Varors tullstatus

En vara kan antingen ha tullstatus som unionsvara eller icke-unionsvara. Unionsvaror är enkelt förklarat varor som framställts i EU och varor som är i fri omsättning i unionen. En icke unionsvara är en vara som inte är en unionsvara. När du behöver styrka din varas tullstatus kan du använda statusbevisen T2L eller T2LF. 

Om du till exempel importerar icke-unionsvaror från ett land utanför EU och deklarera dessa för övergång till fri omsättning så betraktas varan som unionsvara. Att unionsvaror är i fri omsättning betyder att de får befordras utan tullformaliteter inom EU.

Detta till skillnad från icke-unionsvaror som måste vara under tullövervakning när de vistas/förvaras inom EU, t.ex. under tillfällig lagring, tullager, tillfällig införsel eller extern transitering (T1-transitering).

Du kan behöva styrka din varas unionsstatus om den under transporten tillfälligt lämnat unionens tullområde. Du kan då bevisa att din vara är en unionsvara med statusbeviset T2L. Om din vara kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen – till exempel Kanarieöarna – ska du använda statusbeviset T2LF.

Utfärda T2L eller T2LF

T2L och T2LF utfärdas och registreras via systemet för varors tullstatus, Pous.

Läs mer om Pous-systemet

Läs mer och ansök om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus för unionsvaror.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)