Tullverket

Godkänd plats för utförsel

Om du vill anmäla varor för utförsel från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för utförsel, ska du ansöka om godkänd plats för utförsel. Exempel på sådana platser är flygterminaler, hamnterminaler, järnvägsterminaler och postterminaler. Efter godkänd ansökan kommer terminalen att tilldelas en platskod. Denna platskod ska sedan anges i meddelande IE507, anmälan av varor till utförseltullkontoret.

Godkänd plats för utförsel kan användas från den 1 oktober 2024, då digital anmälan av varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507) kan börja lämnas.

Läs mer om det nya exportsystemet.

Tänk på att en godkänd plats för utförsel inte är att förväxlas med en godkänd plats vid export. Vid en godkänd plats för utförsel lämnas anmälan av varor till utförseltullkontoret (meddelande IE507) och vid en godkänd plats vid export lämnas exportdeklarationen (meddelande IE515).

Vem kan ansöka?

Du ska ansöka om godkänd plats för utförsel om du är en ekonomisk aktör som innehar/driver terminalen där varorna lastas ombord på transportmedel (färja, flyg, järnväg, post) för att

Det är endast möjligt med en ansökan för en terminal; flera olika aktörer kan inte ansöka för samma plats.

För att ansöka om godkänd plats för utförsel behöver företaget ha ett Eori-nummer samt vara etablerat i EU. Den geografiska adressen avseende platsen för utförsel ska vara i Sverige.

Ansök om Eori-nummer här.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten Ansökan om godkänd plats för utförsel. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Gå till ansökan om godkänd plats för utförsel, TVGPU. Pdf, 145.8 kB.

Platskod utförsel

Tullverket tilldelar varje godkänd plats för utförsel en platskod. Det är en fyrställig kod, som kan bestå av både bokstäver och siffror, och som identifierar platsen. Koden ska du ange i anmälan av varor till utförselkontoret (meddelande IE507), för att ange platsen där varor ska lastas för utförsel under dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats.

Uppgifter som ska anges i anmälan av varor till utförseltullkontoret.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)