Tullverket

Anläggning för tillfällig lagring

Anläggning för tillfällig lagring är en typ av godkänd plats där varor får förvaras när de är i tillfällig lagring. För att få driva en anläggning för tillfällig lagring behöver du tillstånd.

Varor som förs in till unionens tullområde ska omedelbart vid ankomsten anmälas till tullmyndigheten. När en vara har anmälts till tullmyndigheten anses den vara i tillfällig lagring.

Läs mer om tillfällig lagring och vid vilka platser varor får vara i tillfällig lagring.

Lagra varorna upp till 90 dagar

Varorna får lov att vara i tillfällig lagring i upp till 90 dagar på en anläggning för tillfällig lagring. Inom dessa dagar måsta varorna antingen anmälas till ett tullförfarande eller återexporteras.

Läs mer om att lagra varor på en anläggning för tillfällig lagring.

Du behöver tillstånd

För att få driva en anläggning för tillfällig lagring behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd för anläggning för tillfällig lagring.

Hantering

Varor som  är i tillfällig lagring får normalt inte genomgå någon behandling, utan de ska förvaras i oförändrat skick. Du får emellertid lov att undersöka och prova dina varor, om det krävs för att du ska kunna anmäla varorna till en tullförfarande.

När någon hantering utförs, t.ex provtagning, utöver normal lossning, lagring och lastning av varor, så måste det framgå av bokföringen. Du måste ta kontakt med Tullverket innan för att få ett godkännande.

Krav på bokföring

Du som har tillstånd att driva en anläggning för tillfällig lagring måste föra en bokföring som är godkänd av Tullverket.

Läs mer om kraven på bokföring för din anläggning för tillfällig lagring.

Anmälan till ett tullförfarande

Du eller din kund ska anmäla en vara som är i tillfällig lagring till ett tullförfarande. Det är du som lagrar varorna som ansvarar för att detta sker inom 90 dagar efter det att varornas ankomst anmälts.  När varorna har anmälts till ett tullförfarande måste du få ett utlämningsmedgivande eller ett medgivande om bortförande  från Tullverket innan du lämnar ut varorna.

Övergångslösning

Det är i dagsläget inte möjligt att lämna deklarationer för tillfällig lagring digitalt. Därför har Tullverket tagit fram en övergångslösning som ska tillämpas för att lämna deklarationerna tills det är möjligt att deklarera digitalt.

Läs om övergångslösningar för anläggning för tillfällig lagring.

Frågor och svar om tillfällig lagring

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om anläggningar för tillfällig lagring.

Läs frågor och svar om anläggning för tillfällig lagring.

Förändring för anläggningar för tillfällig lagring

Med anledning av att den nya tullkodexen kommer det att genomföras förändringar för anläggningar för tillfällig lagring. Förändringarna innebär en helt ny process och ett digitalt uppgiftslämnande. Förändringarna planeras att införas under våren 2023.

Trots att den nya uppgiftslämningen inte har införts än gäller alla villkor och kriterier i tillståndet. Det betyder bland annat att kravet på en godkänd och automatisk bokföring gäller även om det inte finns en digital deklaration för tillfällig lagring. Fram tills den digitala lösningen är framtagen hanterar du din uppgiftslämning enligt de rutiner ni kom fram till när tillståndet beviljades.

Läs mer om förändringarna under Framtida tullhantering.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)