Tullverket

CBAM-systemet för privatpersoner

Du som tar in CBAM-varor till Sverige från ett land utanför EU måste rapportera varornas utsläpp. Fram till den 31 december 2025 betalar du inte för utsläppen.

Från 1 oktober 2023 till 31 december 2025 ska du som köper CBAM-varor rapportera varornas inbäddade utsläpp.

Från och med 1 januari 2026 ska du ange och köpa certifikat för de utsläpp av växthusgaser som hör ihop med varorna.

Detta gäller både privatpersoner och företag.

Vad är CBAM?

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), är en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

CBAM-varorna omfattar följande kategorier:

 • vissa järn- och stålvaror samt produkter tillverkade av dessa varor, till exempel skruvar, muttrar och brickor
 • järnmalm
 • vissa gödselmedel
 • vissa cementvaror
 • vissa kemikalier
 • el.

Vem omfattas av CBAM och vilka varor ingår? – Naturvårdsverket

Rapportera CBAM-varor

Det finns två vägar att gå:

 1. Rapportera själv.
 2. Kontakta ditt tullombud som sköter rapporteringen.

Om du väljer att rapportera själv i CBAM-systemet behöver du ett Eori-nummer och inlogg till Tullverkets e-tjänst.

Så här gör du om du rapporterar själv:

 1. Ansök om ett Eori-nummer.
  Eori »
 2. När du har fått ditt Eori-nummer ska du ansöka om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör. Observera att det är cirka 2 veckors handläggningstid för att få dina inloggningsuppgifter.
  Ansök om tillgång till e-tjänster »

  Blanketten Ansökan om tillgång till e-tjänster är framtagen för företag men du använder ändå den blanketten som privatperson. Som privatperson fyller du i ditt namn under fälten:
  1. Företagsnamn
  2. Kontaktperson på företaget
  3. Följande person anmäls som behörighetsadministratör
  4. Underskrift av behörig firmatecknare
 3. När du har fått inloggningsuppgifter till e-tjänsten ger du dig själv behörighet till CBAM och Import. Spara dina val och logga ut.
  Logga in i Tullverkets e-tjänst »
 4. Nu ska du logga in i EU-kommissionens portal för att rapportera dina CBAM-varor.
  Logga in i CBAM-systemet »
  1. Select the application domain you want to access: Välj "Customs".
  2. Select the country where you want to be authenticated: Välj "Sweden".
  3. Select type of actor: Välj "Economic Operator".
  4. Klicka på "Submit".

Kontakta oss om du behöver vägledning i de olika stegen.

Kontakta oss

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet

Vid frågor gällande rapporteringen av CBAM hänvisar vi till Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet.

CBAM – gränsjusteringsmekanismen för koldioxid – Naturvårdsverket

Undantag från rapportering

Beloppsgränser för att undantas från CBAM-rapportering:

 • upp till 1 700 kr för importer under 2023
 • upp till 1 800 kr för importer från och med 2024

Det finns ingen nedre gräns gällande volym eller vikt som undantar dig från att rapportera.

Relaterad information

CBAM för företag


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)