Tullverket

Uppladdning av handling

I den här tjänsten kan du skicka in styrkande handlingar och andra dokument som är kopplade till ett visst ärende inom tullagerförfarandet eller till ett importärende i Tess.


Du anger vilket ärende du vill koppla handlingen till genom att skriva in ett LRN- eller MRN-nummer. Välj sedan fil från din dator och starta uppladdningen.

Uppladdning av handling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat