Tullverket

Uppladdning av handling

I den här tjänsten kan du skicka in styrkande handlingar och andra dokument som är kopplade till ett visst ärende inom tullagerförfarandet eller till ett importärende som är lämnat enligt den nya lagstiftningen.


Du anger vilket ärende du vill koppla handlingen till genom att skriva in ett LRN- eller MRN-nummer. Välj sedan fil från din dator och starta uppladdningen.

Uppladdning av handling

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering