Tullverket

Reservrutin för fartygsklarering

Här får du veta vad du ska göra om du råkar ut för ett driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system för fartygsklarering och du behöver rapportera uppgifter till Tullverket eller Sjöfartsverket.

Reservrutinerna ser olika ut beroende på om driftstoppet är i Sjöfartsverkets eller Tullverkets system. Det första du behöver göra är därför att först kontrollera på Sjöfartsverkets webbplats om felet finns där.

Beroende på vilken typ av fel det rör sig om följer du stegen i alternativ 1 eller 2.

Alternativ 1: Driftstopp i Tullverkets system

Det kan vara fel i Tullverkets system om du till exempel loggar in i MSW-portalen, fyller i dina uppgifter och trycker på signera utan att få något svar från Tullverket. Däremot ser du att du får svar från andra myndigheter.

Om det här är fallet ska du i stället rapportera uppgifterna till Tullverket via e-postadress reservrutin.fartygsanmalan@tullverket.se.

I ämnesraden skriver du vilket fartyg du rapporterar för. Du skriver även vilket av följande beslut du lämnar uppgifter för: ankomstsmedgivande, lossningsmedgivande, provianteringsansökan, begäran om utlämning av proviant eller avgångsmedgivande.

Skriv följande uppgifter i e-postmeddelandet:

 1. ditt besöks-id (från MSW)
 2. ankomsthamn och eventuellt trafiktillstånd
 3. avgångshamn
 4. fartygsnamn och IMO-nummer
 5. beräknad ankomstid (ETA)
 6. kaptenens namn
 7. vilken last som ska lossas (mängd och summarisk beskrivning) och lastens tullstatus.

Om det är relevant ska du även bifoga:

 1. statusbevis för unionsvaror (T2L) eller tull-id
 2. ifyllda FAL3- eller FAL4-blanketter om du ansöker om proviantering eller utlämning av proviant
 3. uppgifter om SID (summariska införseldeklarationer) för samtliga varor ombord eller uppgift om fartygets ”Entry key” – om Sverige är den första införselorten till EU.

Alternativ 2: Driftstopp i Maritime Single Window (MSW) hos Sjöfartsverket

Det kan vara fel i Sjöfartsverkets system om du till exempel inte kan lägga in någon information i MSW-portalen eller inte blir tilldelad något besöks-id. Du ska då rapportera dina uppgifter till Tullverket via e-post reservrutin.fartygsanmalan@tullverket.se.

I ämnesraden skriver du:

 1. vilket fartyg det gäller
 2. vilket beslut du lämnar uppgifterna för (ankomstsmedgivande, lossningsmedgivande, provianteringsansökan, begäran om utlämning av proviant eller avgångsmedgivande).

Till mejlet bifogar du:

 1. FAL-formulären 1–4
 2. eventuella bevis för EU-status eller tull-id för icke unionsvaror.

Ladda ner FAL 1, Fartygsdeklaration.

Ladda ner FAL 2, Lastdeklaration/Cargo declaration.

Ladda ner FAL 3, Proviantdeklaration.

Ladda ner en ansökan om tillstånd till proviantering för visst tillfälle.

Om Sverige är den första införselorten till EU ska du även ange uppgifter om summariska införseldeklarationer för samtliga varor ombord eller fartygets ”Entry key”.

Lämna uppgifterna i MSW också

När MSW åter är igång måste du lägga in samma uppgifter där som du enligt reservrutinen har rapporterat via e-post.

Rapportera till Sjöfartsverket

Om du behöver rapportera till Sjöfartsverket hittar du en reservrutin för detta på Sjöfartsverkets webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)