Tullverket

Undantag från ursprungsregler

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/620 av den 17 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/882 av den 23 maj 2017 om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, och som tillämpas inom en kvot för vissa produkter från Namibia

Beslut nr 1/2017 av tullsamarbetskommittén ESA–EU av den 2 oktober 2017 om ett undantag från ursprungsreglerna i protokoll 1 till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till den särskilda situationen i staterna i östra och södra Afrika, när det gäller konserverad tonfisk och tonfiskfiléer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/348 av den 8 mars 2018 om ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/2446 avseende tvåhjuliga cyklar och andra cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av delar med ursprung i Malaysia

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/561 av den 8 april 2019 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

Beslut nr 1/2020 av tullsamarbetskommittén ESA–EU av den 5 maj 2020 om undantag från ursprungsreglerna i protokoll 1 till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Mauritius särskilda situation vad beträffar saltad blå havsgädda

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/966 av den 11 juni 2021 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade tonfiskfiléer, beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer

Med beslut nr 1/2021 av tullsamarbetskommittén ESA-EU av den 2 augusti 2021 om undantag från ursprungsreglerna i protokoll 1 till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Mauritius särskilda situation vad beträffar saltad blå havsgädda

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ett nytt undangtag har lagts till (beslut nr 1/2021).

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)