Tullverket

Hantera din tulldeklaration själv

Du kan genom ett aktivt val välja att hantera din tulldeklaration själv. Här beskriver vi steg för steg hur du ska gå tillväga. I vanliga fall gör Postnord, eller ett annat fraktföretag, din tulldeklaration åt dig och då behöver du inte följa stegen på den här sidan.

Kan jag själv deklarera min vara eller gåva?

Om du har beställt varor till ett värde på högst 1 800 kronor (lågvärdeförsändelse) eller tagit emot en gåva från ett land utanför EU kan du välja att hantera din deklaration själv. Det gör du genom att fylla i och lämna en tulldeklaration till Tullverket. Tänk på att det kan tillkomma avgifter från företaget som fraktar ditt paket för hantering av din försändelse, även om du deklarerar själv.

Om du deklarerar en gåva behöver du fylla i särskilda koder i tulldeklarationen för att den ska bli momsfri. Se separat beskrivning för detta nedan.


Blanketter för att göra din tulldeklaration

Enhetsdokument Pdf, 225.8 kB. (för att göra din tulldeklaration)

Tilläggsblad till Enhetsdokumentet Pdf, 280.4 kB. (om du har flera varor att deklarera)

Så här gör du för att deklarera en vara eller gåva

 1. Postnord meddelar dig att din försändelse har kommit till deras lager och erbjuder sig att agera ombud för din räkning. Det innebär att Postnord, för din räkning, sköter hela tullhanteringen, inklusive inbetalning av moms. Om du själv vill deklarera din försändelse meddelar du istället det. Du ska nu göra din tulldeklaration själv för att kunna betala in momsen. Följ instruktionerna nedan.

 2. Du behöver två uppgifter från Postnords kundtjänst för att du ska kunna göra din tulldeklaration:
  – information om var din försändelse finns lagrad,
  – en bild av eller textfil med innehållet i den så kallade CN22/23-etikett som finns på din försändelse.

 3. Du fyller i en tulldeklaration som du lämnar på blanketten Enhetsdokument. Pdf, 225.8 kB. Fyll i sidan 1 av dokumentet (om du har flera varor ska du även fylla i ett tilläggsblad). Skriv försändelsens lagringsplats i ruta 30.

  För att få hjälp att fylla i tulldeklarationen rekommenderar vi dig att ta hjälp av sidan Deklarationshandledning för importdeklaration på blankett enligt standardförfarandet.

  Observera att särskilda koder ska användas när du deklarerar en gåva. Se separat beskrivning för detta nedan.

 4. Lämna in den ifyllda tulldeklarationen på närmaste tullklareringsexpedition. Du behöver även visa upp dokument som styrker ditt köp (till exempel ett kvitto) samt en utskriven kopia av bilden eller textfilen med innehållet i CN22/23-etiketten som du har fått av Postnord.

  Du hittar vilka orter och adresser vi finns på sidan Tullklareringsexpeditioner.

  När Tullverket har tagit emot och granskat din tulldeklaration ska du betala momsen. Du betalar på tullklareringsexpeditionen med kort eller kontanter. Vi tar emot de flesta bankkort; dock inte American Express och Diners.

  När du har betalat moms får du en utlämningssedel av tullklareringsexpeditionen som visar att försändelsen får lämnas ut till dig.

 5. Visa upp utlämningssedeln för Postnord som behöver se den för att kunna skicka försändelsen till dig, antingen direkt hem till dig eller till ditt vanliga utlämningsställe.

Koderna du behöver för att deklarera en gåva

Det finns krav som din gåva ska uppfylla för att du ska ta emot paketet utan att betala tull eller moms. Läs mer om vad som gäller på sidan Skicka eller ta emot en gåva.

När du fyller i tulldeklarationen för att ta emot din gåvoförsändelse ska du använda olika koder på blanketten Enhetsdokument beroende på gåvans värde och innehåll.

Deklarera gåva värd högst 600 kronor

Om gåvans sammanlagda värde är 600 kronor eller mindre kan du ansöka om tull- och skattefrihet enligt bestämmelserna för gåvoförsändelser. Det gör du genom att ange förfarandekoden C08 i fält 37 (andra delfältet) i enhetsdokumentet, det vill säga i tulldeklarationen. Om varan uppfyller kraven för gåva och tulldeklarationen är korrekt ifylld blir den tull- och momsfri.

Deklarera gåva värd högst 1 800 kronor

Om gåvan är värd 1 800 kronor eller mindre kan du ansöka om tullfrihet enligt bestämmelserna för lågvärdeförsändelser. Det gör du genom att du i enhetsdokumentet, det vill säga i tulldeklarationen, anger följande uppgifter:

 • Förfarandekoden C07 i fält 37 (andra delfältet).
 • Avgiftskoden B00 i fält 47, avgiftsfältet. B00 används i sin tur när deklaranten är privatperson eller näringsidkare och inte har svenskt momsregistreringsnummer. I delfältet Avgiftssats anges procentsats för mervärdesskatt och i delfältet Beskattningsgrund anges det belopp som mervärdesskatten beräknas på. I sista delfältet Avgiftsbelopp anges beloppet som mervärdesskatten uppgår till, detta belopp kommer upp automatiskt när de andra uppgifterna är ifyllda.

Om varan uppfyller kraven för lågvärdeförsändelser och tulldeklarationen är korrekt ifylld blir den tullfri. Denna typ av försändelser kan aldrig bli skattefria.

Deklarera gåva som innehåller alkohol, tobak eller parfym

Om gåvopaketet innehåller alkoholhaltiga produkter, parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksvaror, behöver du ange förfarandekod C08 enligt bestämmelserna för gåvoförsändelser för att dessa varor ska bli tullfria. Observera att om du anger kod C08 får gåvan vara värd högst 600 kronor. Du kan inte deklarera den här typen av varor med förfarandekoden C07, enligt bestämmelserna för lågvärdeförsändelser.

Om varan uppfyller kraven för gåva och tulldeklarationen är korrekt ifylld blir den tullfri. Dessa varor kan aldrig bli fria från moms eller punktskatt.

Särskilda mängd- och värdegränser gäller för dessa varor, läs mer om det på sidan Gåva med alkohol, tobak, vapen eller läkemedel.

Vill du att Postnord gör tulldeklarationen åt dig?

Om du har tagit emot ett paket som du ska betala avgifter för kan det företag som transporterar ditt paket göra din tulldeklaration åt dig. På Postnords webbplats hittar du information om vad som gäller när du tar emot paket från andra länder och hur du går tillväga för att betala avgifter när du till exempel har handlat på nätet från ett land utanför EU.

Import och moms – Postnord

I vilken lag står det att jag behöver betala moms?

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Höjd värdegräns

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)