Tullverket

Logga in i Systemet för tullbeslut

När du ska logga in i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i fälten.

Här får du anvisningar för hur du loggar in i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS). Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

På den här sidan får du hjälp med hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

 • Varifrån kommer du?
 • Startsida
 • Företagets inställningar, där du kan registrera en e-postadress

Varifrån kommer du?

Om du använder den blå inloggningsknappen på sidan Systemet för tullbeslut, CDS, för att logga in i systemet är det här är den första sidan du kommer till.

Inloggningssidan Varifrån kommer du

  

Fyll i fälten så här:

Välj domän för den applikation som du vill få tillgång till

Välj "Customs".

Välj det land där du vill bli autentiserad

Välj "Sweden".

Välj aktörstyp

Välj "Economic operator".

Samtycke

Du behöver kryssa i rutan "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte".

* UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System" som står för systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system.


Logga in i Tullverkets e‑tjänster

När du trycker på "Skicka" kommer du till inloggningen för Tullverkets e‑tjänster. Logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Startsida

När du väl är inloggad skickas du till Startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket.

Startsidan i systemet för tullbeslut


Här kan du välja vad du vill göra eller se:

 • Startsida – De senaste meddelandena från Tullverket uppdelat på meddelanden du behöver svara på och informationsmeddelanden. Huvudmenyn visas längst upp på sidan.
 • Ansökningar
  • Ny ansökan – Ansök om nytt tillstånd
  • Lista över ansökningar – De ansökningar företaget tidigare har skickat in i systemet.
 • Tillstånd
  • Lista över tillstånd – De tillstånd företaget har i systemet 
 • Utkast
  • Lista över utkast – Lista över sparade utkast
  • Utkast till ansökningar – Lista över utkast av ansökningar
 • Mottagna meddelanden
  • Lista över mottagna meddelanden – Meddelanden från Tullverket
  • Obesvarade meddelanden – Meddelanden från Tullverket som företaget behöver svara på
 • Inställningar
  • Uppgifter om företaget – Företagets namn- och adressuppgifter
  • Företagets inställningar – Visar till vilken e-postadress aviseringar går, om företaget har lagt in en e‑postadress.
 • Inskickade meddelanden
  • Lista över inskickade meddelanden – Meddelanden som företaget har skickat till Tullverket i systemet


Välj Ny ansökan när du ska göra en ny ansökan. 

Välj Lista över tillstånd när du exempelvis ska ändra eller återkalla ett tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att ansöka om tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att ändra ett tillstånd.

Hitta hjälptexterna för att återkalla ett tillstånd.

Registrera en e-postadress

Meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan eller ditt tillstånd skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller att du ges möjlighet att lämna synpunkter innan ett negativt beslut.

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e‑postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet till Systemet för tullbeslut.

Börja med att gå in på sidan Inställningar – Företagets inställningar

 

Sidan Företagets inställningar i systemet för tullbeslut


Gör så här:

 1. Registrera din e-postadress i fältet E-postadress, ange svenska i fältet E-postspråk och Ja vid påståendet E-postavisering vid nya meddelanden. Om ni är flera på företaget som arbetar med tullfrågor kan det vara en bra idé att registrera en e-postadress som flera på företaget kommer åt.
 2. Välj Spara. Du får då en kontrollfråga som du bekräftar.
 3. Om du trycker på knappen Skicka e-post till adressen skickas ett testmeddelande till den e‑postadress du har registrerat.

Kan du inte spara?

Om det inte finns någon aktiv Spara-knapp har du inte behörighet att lägga in en e‑postadress. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till en högre behörighet till Systemet för tullbeslut på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring