Tullverket

Ansök om att få tillbaka eller betala avgifter

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Här får du veta hur du går till väga för att till exempel betala moms, få tillbaka tullavgiften eller när du ska skicka en vara i retur till avsändaren.

Beroende på vad som är fel behöver du återkomma med olika typer av underlag och information.

Jag har fått min vara men inte betalat moms

Om du har köpt en vara på nätet från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du alltid betala moms för den varan. Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Tänk också på att du behöver betala tull för en vara som är värd över 1 800 kronor.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Det vi behöver för att kunna hjälpa dig är uppgifter om varans pris och eventuella kostnader för frakt och försäkring. Du hittar de här uppgifterna på exempelvis kvitton och fakturor, och skickar dem till oss digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka brev.

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Jag har fått min vara men varken betalat tull eller moms

Om du har handlat för minst 1 800 kronor från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du betala både tull och moms för din vara.

Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala tull och moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Det vi behöver för att kunna hjälpa dig är uppgifter om varans pris och eventuella kostnader för frakt och försäkring. Du hittar de här uppgifterna på exempelvis kvitton och fakturor, och skickar dem till oss digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka brev.

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att tullavgiften och momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Jag har betalat för mycket tull och moms

Om du anser att du har betalat för hög tullavgift eller moms till det transportföretag som har deklarerat varan som du har beställt på nätet, kan du få beslutet om tull och moms ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Tullverket kan inte betala tillbaka den administrativa avgift som transportföretaget tar ut när de gör din tulldeklaration.

Observera att om du har handlat från en webbutik som är ansluten till ”Importer one stop shop” (IOSS) och därmed har betalat moms vid köpet kan Tullverket inte betala tillbaka några avgifter. I de fall du har fått betala moms två gånger, en gång vid köptillfället och en gång till då varan kom till Sverige, behöver du kontakta webbutiken för att få tillbaka momsen du betalade vid köptillfället.

Så här gör du om du anser att du har betalat felaktiga tull- och momsavgifter

Så här gör du för att ansöka om återbetalning från Tullverket i de fall du anser att du har betalat felaktiga tull- och momsavgifter:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.
  Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Bifoga ett kontoutdrag från ditt bankkonto eller från exempelvis Paypal som visar den summa du har betalat för varan.

 5. Skicka ansökan i original tillsammans med bifogade handlingar per post till:

  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö

Vi svarar inom 30 dagar.

Jag har betalat moms för en gåva

En gåva är något som har skickats från en privatperson till en annan privatperson. Du behöver inte betala någon moms för en gåva som är värd högst 600 kronor. Anser du att du har fått felaktigt krav på moms men ännu inte betalat vänder du dig till Postnord eller det företag som har transporterat din vara. Om du har hunnit betala momsen som du anser felaktig ansöker du om ändring hos oss genom att skicka ett brev.

Så här gör du om du felaktigt har betalat moms för en gåva

Så här gör du för att ansöka om återbetalning om du anser att du felaktigt betalat moms för en gåva:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.
  Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Bifoga en bild på adresslappen som satt på ditt paket i din ansökan.

 5. Skicka ansökan i original tillsammans med bifogade handlingar per post till:

  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö

Vi svarar inom 30 dagar.

Så här gör du om du inte har betalat än

Har du ännu inte betalat vänder du dig till Postnord eller det företag som har transporterat din vara.

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Tullverket kan inte betala tillbaka transportföretagets avgift

Tullverket kan inte betala tillbaka en administrationsavgift eller tulldeklarationsavgift som det företag som fraktar ditt paket tar ut för att göra din tulldeklaration. För frågor om återbetalning av avgift ska du vända dig till transportföretaget.

Min vara har gått i retur till avsändaren

Om din vara har gått i retur till avsändaren får du vända dig till säljaren för att få tillbaka det du har betalat för varan.

När du har fått tillbaka det du har betalat kan du ansöka hos Tullverket om att få tillbaka moms och eventuell tullavgift.

Observera att om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutiken du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad.

Tullverket kan inte betala tillbaka den administrativa avgift som transportföretaget tar ut när de gör din tulldeklaration.

Så här gör du för att få tillbaka tull och moms

Så här gör du för att ansöka om återbetalning i de fall då du efter en retur vill få tillbaka den tull och moms du har betalat.

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning. Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Bifoga följande till ansökan:
  – ett bevis på att din vara har kommit tillbaka till avsändaren.
  – ett bevis på att du har fått pengarna tillbaka för din vara, till exempel en kopia av ett kontoutdrag som visar återbetalningen eller en kreditfaktura.

 5. Skicka ansökan i original per post till:

  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö.

Vi svarar inom 30 dagar.

Jag har returnerat en vara

När du returnerar en vara som du har köpt på nätet kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan. För att Tullverket ska betala tillbaka pengarna behöver vi ogiltigförklara tulldeklarationen. Det kan vi göra om du gör en ansökan om ogiltigförklarande av tulldeklarationen inom 90 dagar från den dag då Tullverket tog emot din tulldeklaration.

Om en tulldeklaration omfattar två eller fler varuposter ska de uppgifter som anges för respektive varupost anses utgöra en separat tulldeklaration. En tulldeklaration kan ogiltigförklaras efter det att varorna frigjorts i vissa angivna fall, t.ex. när de varor som omfattas av tulldeklarationen returnerats till säljaren. I de fall det finns mer än en varupost i tulldeklarationen anses varje varupost utgöra en tulldeklaration. Det går det inte att ogiltigförklara en del av en varupost i de fall en del av varorna som deklarerats under samma varupost returnerats.

Observera att om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutiken för att få momsen återbetalad. Om det var en punktskattepliktig vara, exempelvis viss elektronik eller tobak, behöver du dessutom kontakta Tullverket för att få tillbaka den punktskatt och moms på punktskatten som du har fått betala.

Så här gör du efter att du har returnerat din vara

Så här gör du för att ansöka om att Tullverket ska ogiltigförklara tulldeklarationen och för att ansöka om återbetalning om du efter att du har returnerat din vara vill få tillbaka tull, moms och eventuell annan skatt:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.
  Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Bifoga följande till ansökan:
  – ett bevis på att din vara har kommit tillbaka till avsändaren
  – ett bevis på att du har fått pengarna tillbaka för din vara, till exempel en kopia av ett kontoutdrag som visar återbetalningen eller en kreditfaktura.

 5. Skicka ansökan i original tillsammans med bifogade handlingar per post till:

  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö

Vi svarar inom 30 dagar.

Mitt paket försvann på väg till mig. Kan jag få återbetalning av införselavgifterna?

Ja, vi återbetalar under förutsättning att du kan bevisa att varan inte har anlänt till EU. För försändelser som försvunnit inom EU gör Tullverket endast återbetalning om det finns bevis på att varan har lämnat EU.

Om du har frågor om försvunna paket ska du vända dig till ditt transportföretag.

Kan jag få återbetalning av transportföretagets avgift?

Tullverket kan inte betala tillbaka en administrationsavgift eller tulldeklarationsavgift som det företag som fraktar ditt paket tar ut för att göra din tulldeklaration.

För frågor om återbetalning av avgift ska du vända dig till transportföretaget.

Jag har fått en ny vara som ersättning

Om du får en ny vara som ersättning för en tidigare vara som exempelvis har gått sönder under transporten, behöver du betala tull och moms även för den nya varan. Du kan ansöka om att få tillbaka den tull och moms som du tidigare har betalat för den första varan.

Observera att om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid första köpet, behöver du kontakta webbutiken som du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad. Om det var en punktskattepliktig vara, exempelvis viss elektronik eller tobak, behöver du dessutom kontakta Tullverket för att få tillbaka den punktskatt och moms på punktskatten som du har fått betala för den första varan.

Så här gör du för att få tillbaka avgifterna på din första vara

Så här gör du för att ansöka om återbetalning från Tullverket i de fall du efter en retur vill få tillbaka till, moms och eventuell annan skatt du har betalat till ditt transportföretag som deklarerade din vara:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.
  Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Bifoga följande till ansökan:
  – ett bevis på att den ursprungliga varan har returnerats, till exempel en kreditfaktura eller ett annat dokument som visar att säljaren har tagit emot den returnerade varan i ett land utanför EU.

 5. Skicka ansökan i original per post till:
  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö.

Vi svarar inom 30 dagar.

Tullverket kan inte betala tillbaka transportföretagets avgift

Tullverket kan inte betala tillbaka en administrationsavgift eller tulldeklarationsavgift som det företag som fraktar ditt paket tar ut för att göra din tulldeklaration. För frågor om återbetalning av avgift ska du vända dig till transportföretaget.

Jag ska skicka en vara för reparation

Om du har ett föremål som har gått sönder och du som privatperson behöver skicka iväg det för reparation, bearbetning eller utbyte utanför EU kan du få betala lägre tull och moms för varan när den kommer tillbaka till dig. I vissa fall kan du helt slippa betala tull och moms.

En sådan här reparation kallas för ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Betala tull eller moms eller ingenting?

Om reparationen omfattas av varans garanti betalar du ingenting när varan kommer tillbaka.

Om reparationen inte omfattas av varans garanti behöver du betala

 • tull på reparationskostnaden och tull på frakt- och försäkringskostnader när varan skickas tillbaka till EU.
 • moms på reparationskostnaden, tull samt andra eventuella skatter och avgifter.

Om din vara är tullfri, det säga att tullsatsen är 0 procent, betalar du moms på reparationskostnaden samt eventuella skatter och avgifter.

Så här gör du för att ansöka om passiv förädling

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis. När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration.Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Jag ska uppgradera eller förbättra min vara

Om du som privatperson skickar iväg ett föremål som ska uppgraderas eller på annat sätt förbättras kan du få betala lägre tull och moms när du får tillbaka varan. Exempel på förbättringar är smycken som förädlas med nya stenar, musikinstrument som renoveras och kameror och klockor vars funktioner uppgraderas.

En sådan här förbättring kallas för ”bearbetning” och är en del i tullförfarandet ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Vad ska du betala?

Det du behöver betala om du skickar en vara för förbättring är

 • tull på bearbetningskostnaden
 • moms (som beräknas på bearbetningskostnaden + tullavgiften).

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på bearbetningskostnaden.

Så här gör du för att få betala lägre tull och moms

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis.

När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration.

Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Jag glömde min mobil som jag hade med mig på min resa och som jag har fått hemskickad från utlandet. Kan jag få återbetalning av tull och moms?

Du har möjlighet att ansöka om returtullfrihet för personlig egendom och få tillbaka den tull och moms du har betalat. För att mobilen ska bli tull- och momsfri behöver du skicka in handlingar till Tullverket som styrker att du ägde mobilen innan du lämnade EU. Det kan till exempel vara ett kvitto på varan.

Så här gör du om du anser att du har betalat felaktiga tull- och momsavgifter

Så här gör du för att ansöka om återbetalning från Tullverket i de fall du anser att du har betalat felaktiga tull- och momsavgifter:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.
  Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.

 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.

 3. Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten. Du hittar länk till fullmakten när du öppnar blanketten Ansökan om ändring och/eller återbetalning.

 4. Till ansökan bifogas styrkande handlingar, som till exempel
  - Kontoutdrag från ditt bankkonto eller från exempelvis Paypal som visar den summa du har betalat för varan.
  - inköpskvitto avseende den kvarglömda varan
  - resebokningar för resan utanför EU
  - korrespondens med den part som har återsänt

 5. Skicka ansökan i original tillsammans med bifogade handlingar per post till:

  Tullverket
  Uppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö

Vi svarar inom 30 dagar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt svar på frågan: Mitt paket försvann på väg till mig. Kan jag få återbetalning av införselavgifterna?

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)