Tullverket

Ansök om att få tillbaka eller betala avgifter

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Om något har blivit fel kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan.

Ansök om att få tillbaka avgifter

Använd blanketten för att ansöka om ändring och/eller återbetalning av avgifter för varor som du har köpt på nätet.

Ansök om ändring och/eller återbetalning

 

Tips!

Återbetalning av transportföretagets avgift

Om transportföretaget har tagit ut en administrativ avgift eller tulldeklarationsavgift ska du vända dig dit för frågor om återbetalning av dessa avgifter.


Återbetalning av moms vid köp i webbutik

Om webbutiken har tagit ut momsen vid köpet ska du vända dig dit för att få momsen återbetalad.

Exempel på när du kan få tillbaka avgifter

Jag har betalat för mycket tull och moms

Om du anser att du har betalat för hög tullavgift eller moms till det transportföretag som har deklarerat varan som du har beställt på nätet, kan du få beslutet om tull och moms ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då vi tog emot tulldeklarationen.

Jag har betalat moms för en gåva

En gåva är något som har skickats från en privatperson till en annan privatperson. Du behöver inte betala någon moms för en gåva som är värd högst 600 kronor.

Anser du att du har fått felaktigt krav på moms men ännu inte betalat vänder du dig till Postnord eller det företag som har transporterat din vara.

Om du har hunnit betala momsen som du anser felaktig ansöker du om ändring hos oss.

Min vara har gått i retur till avsändaren

Om din vara har gått i retur till avsändaren vänder du dig till säljaren för att få tillbaka det du har betalat för varan.

När du har fått tillbaka det du har betalat kan du ansöka hos Tullverket om att få tillbaka moms och eventuell tullavgift.

Jag har returnerat en vara

När du returnerar en vara som du har köpt på nätet kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan. För att få tillbaka avgifterna om du returnerar varan behöver du ansöka om att ogiltigförklara din tulldeklaration.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara din tulldeklaration:

Ogiltigförklara en importdeklaration

Du behöver även ansöka om återbetalning genom blanketten Ansök om ändring och/eller återbetalning på denna sida. Du behöver alltså göra två ansökningar.

Din ansökan behöver inkomma till oss 90 dagar från den dag då vi tog emot tulldeklarationen för varan.

Kontrollera i din tulldeklaration att det inte finns fler varor angivna på den varupost där din vara ingår. Du kan inte få tillbaks avgifter för en del av en varupost.

Jag har fått en ny vara som ersättning

Om du får en ny vara som ersättning för en tidigare vara som exempelvis har gått sönder under transporten, behöver du betala tull och moms även för den nya varan.

Du kan ansöka om att få tillbaka den tull och moms som du tidigare har betalat för den första varan.

För att få tillbaka avgifterna om du returnerar varan behöver du ansöka om att ogiltigförklara din tulldeklaration.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara din tulldeklaration:

Ogiltigförklara en importdeklaration

Du behöver även ansöka om återbetalning genom blanketten Ansök om ändring och/eller återbetalning på denna sida. Du behöver alltså göra två ansökningar.

Jag glömde min mobil som jag hade med mig på min resa och som jag har fått hemskickad från utlandet.

Du har möjlighet att ansöka om återbetalning och få tillbaka den tull och moms du har betalat. För att mobilen ska bli tull- och momsfri behöver du skicka in handlingar till Tullverket som styrker att du ägde mobilen innan du lämnade EU.

Till ansökan bifogas styrkande handlingar, som till exempel
- Kontoutdrag från ditt bankkonto eller från exempelvis Paypal som visar den summa du har betalat för varan.
- inköpskvitto avseende den kvarglömda varan
- resebokningar för resan utanför EU
- korrespondens med den part som har återsänt varan

Varubeskrivningen i importdeklarationen måste vara detaljerad så att det går att koppla ihop uppgifterna om varan i deklarationen med uppgifterna om varan i bifogade styrkande handlingar.

Mitt paket försvann på väg till mig.

Ja, vi återbetalar under förutsättning att du kan bevisa att varan inte har anlänt till EU. För varor som försvunnit inom EU gör Tullverket endast återbetalning om det finns bevis på att varan har lämnat EU.

För frågor om försvunna paket ska du vända dig till ditt transportföretag.

Nedsatt eller ingen avgift vid reparation eller uppgradering

Ska du skicka en vara för reparation eller uppgradering ska du inte använda Ansökan om ändring eller återbetalning. Istället ska du kontakta transportören.

Jag ska skicka en vara för reparation

Om du har ett föremål som har gått sönder och du som privatperson behöver skicka iväg det för reparation, bearbetning eller utbyte utanför EU kan du få betala lägre tull och moms för varan när den kommer tillbaka till dig. I vissa fall kan du helt slippa betala tull och moms.

En sådan här reparation kallas för ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Betala tull eller moms eller ingenting?

Om reparationen omfattas av varans garanti betalar du ingenting när varan kommer tillbaka.

Om reparationen inte omfattas av varans garanti behöver du betala

  • tull på reparationskostnaden och tull på frakt- och försäkringskostnader när varan skickas tillbaka till EU.
  • moms på reparationskostnaden, tull samt andra eventuella skatter och avgifter.

Om din vara är tullfri, det säga att tullsatsen är 0 procent, betalar du moms på reparationskostnaden samt eventuella skatter och avgifter.

Så här gör du för att ansöka om passiv förädling

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis. När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration. Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Jag ska uppgradera eller förbättra min vara

Om du som privatperson skickar iväg ett föremål som ska uppgraderas eller på annat sätt förbättras kan du få betala lägre tull och moms när du får tillbaka varan. Exempel på förbättringar är smycken som förädlas med nya stenar, musikinstrument som renoveras och kameror och klockor vars funktioner uppgraderas.

En sådan här förbättring kallas för ”bearbetning” och är en del i tullförfarandet ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Vad ska du betala?

Det du behöver betala om du skickar en vara för förbättring är

  • tull på bearbetningskostnaden
  • moms (som beräknas på bearbetningskostnaden + tullavgiften).

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på bearbetningskostnaden.

Så här gör du för att få betala lägre tull och moms

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis.

När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration.

Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Betala avgifter

Om du har köpt en vara på nätet från ett land utanför EU via exempelvis Wish, Alibaba eller Temu ska du alltid betala moms för den varan.

Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har betalat moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar en räkning.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Tänk också på att du behöver betala tull för en vara som är värd över 1 800 kronor.

Så här gör du

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Det vi behöver för att kunna hjälpa dig är uppgifter om varans pris och eventuella kostnader för frakt och försäkring. Du hittar de här uppgifterna på exempelvis kvitton och fakturor, och skickar dem till oss digitalt eller i pappersform.

Du kan meddela Tullverket om att tullavgiften och momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)