Tullverket

Importera ekologiska produkter

När du importerar ekologiska produkter till EU krävs förhandsanmälan till Livsmedelsverkets eller Jordbruksverkets gränskontroll samt ett godkänt kontrollintyg (COI-Certificate of Inspection). Dessutom ska ditt företag vara anmäld till Livsmedelsverket eller Jordbruksverket och vara anslutet till ett kontrollorgan i Sverige.

Kontrollorgan i Sverige:

 • Kiwa Certification AB
 • Smak Certifiering AB
 • HS Certifiering AB
 • Intertek Certification AB
 • ControlCert Scandinavia AB

Kontrollintyg för att importera ekologiska produkter

Från 1 januari 2023 utfärdas alla kontrollintyg elektroniskt i exportlandet i EU-kommissionens webbsystem TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology) och sedan signeras de av kontrollorganet eller ansvarig myndighet innan sändningen lämnar avsändarlandet. Certifikatet styrker att de produkter som importeras har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU.

För varje sändning av ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU måste du visa upp ett kontrollintyg för tillsynsmyndigheten. Undantag för krav av kontroll av ekologiska varor gäller sändningar med ekologiska livsmedel från Norge, eller ekologiska livsmedel som har genomgått gränskontroll i Norge. Innan din sändning anmäls till Tullverket ska kontrollintyget godkännas av tillsynsmyndighetens gränskontroll i Sverige samt ha status "Sändningen kan övergå till fri omsättning som ekologisk/to be released as organic".

Sändningar som omfattas av både ekologiskt kontrollintyg COI och hälsoinförseldokument CHED

När du importerar varor som omfattas av båda kontrollerna är det nödvändigt att ange information i hälsodokument CHED (Common Health Entry Document) om varorna är ekologiska. Hälsodokumentet CHED och kontrollintyget COI ska vara länkade till varandra i webbsystemet TRACES NT. Sändningar som medföljs av hälsodokumentet CHED ska också importeras via en godkänd gränskontrollstation för aktuell typ av vara.

Vilken myndighet gör vad?

Lämna följande uppgifter till Tullverket i importdeklarationen

När en ekologisk sändning får godkänt beslut av den behöriga tillsynsmyndigheten i fält 30 i webbsystemet TRACES NT kan sändningen anmälas till Tullverket.

Obligatoriska dokumentkoder för förenklade och standardtulldeklarationer:

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Om du lämnar standardtulldeklarationer i det nya importsystemet ska du ange COI på varupostnivå och komplettera med avräkning för respektive referens.

Ange följande uppgifter i deklarationen:

 • 12 03 001 000 Referensnummer – Ange kontrollintygets referensnummer COI.XX.År.XXXXXXX .
 • 12 03 002 000 Typ – Här anger du dokumentkod C644 om det är en ekologisk produkt.
 • 12 03 013 000 Varupostnummer i dokumentraden – Om ditt intyg upptar flera varor pekar du på rätt rad i intyget här.
 • 12 03 005 000 Beräkningsenhet och kvalificerare – Om intyget är utfärdad i kvantitet ska du ange beräkningsenheten, t.ex. KGM för kilo.
 • 12 03 006 000 Kvantitet – Ange den kvantitet som ska räknas av från intyget.
 • 12 03 010 000 Utfärdande myndighet.


Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Förenklad tulldeklaration (HNU och HNK)) enligt den gamla lagstiftningen:

I fält 44, bilagda handlingar, skriver du dokumentkoden C644 om det är en ekologisk produkt (kontrollintyg för ekologiska produkter) och kontrollintygets referensnummer COI.XX.År.XXXXXXX. Är det inte en ekologisk produkt kan dokumentkod Y929 anges.

Åtgärdsindikator (Call-me kod)

Oavsett deklarationens typ skriver du åtgärdsindikator kod 12 (importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda). Detta medför att en tulltjänsteman verifierar kontrollintygets status i TRACES NT vilket är ett krav för att produkterna ska övergå till fri omsättning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Bland annat koder för ny lagstiftning.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)