Tullverket

Den viktiga egenkontrollen

Här får du tips om hur du kan skapa goda rutiner och interna kontroller i din verksamhet med hjälp av rutinbeskrivningar, transaktionstester och genom att använda Tullverkets e‑tjänster.

Det är viktigt att ditt företag har en god egenkontroll. Det behövs för att säkerställa att

  • uppgifterna i deklarationen är korrekta
  • alla varor blir deklarerade
  • tulldeklarationerna lämnas i rätt tid
  • rätt avgifter betalas
  • korrekta statistikuppgifter lämnas
  • bestämmelser för restriktioner efterlevs
  • tullräkningar betalas i tid
  • eventuella ursprungsintyg utfärdas korrekt.

Levande rutinbeskrivningar

En förutsättning för god egenkontroll är att ha väl dokumenterade arbetsrutiner för verksamheten i syfte att säkerställa en korrekt tullhantering. Det är viktigt att rutinbeskrivningarna stämmer överens med hur företaget jobbar och att personalen känner till och arbetar enligt rutinerna. Se rutinbeskrivningarna som levande dokument som behöver uppdateras och följas upp kontinuerligt.

Det är också viktigt att ditt företag har goda rutiner för hantering av styrkande handlingar så att du kan visa upp dem om Tullverket begär det.

Beroende på vilka tillstånd ditt företag har finns olika villkor för hur tillstånden ska efterlevas. Du får information om vilka rutinbeskrivningar som eventuellt behövs i samband med tillståndsansökan.

Ett exempel:

Om ditt företag innehar tillstånd för aktiv förädling måste du löpande stämma av framförallt kvantitet och värde gentemot tillståndet. Om du exempelvis överskrider den angivna kvantiteten kan konsekvensen bli tilläggsdebiteringar och du kan också riskera att förlora tillståndet. Kontakta därför Tullverket i god tid om du ser att du kommer överskrida angiven kvantitet och angivet värde.

Gör transaktionstester

Något vi gärna lyfter upp som exempel på goda rutiner är att ditt företag gör transaktionstester. Det innebär att följa ett ärende i affärssystemet, från exempelvis inköpsorder, godsmottagning, uppläggning på lager samt uttag, bokföring av fakturan till upprättande av tulldeklaration och betalning av tullräkning.

Transaktionstester görs bland annat för att kontrollera att uppgifter i bokföringen stämmer överens med uppgifterna i tulldeklarationerna och för att säkerställa att samtliga bokförda inköp av varor från tredje land har deklarerats.

Ta hjälp av Tullverkets e-tjänster

Tullverkets e-tjänster kan hjälpa dig i din tullhantering. Med e-tjänsterna kan du exempelvis ansöka om och hantera olika tillstånd, ändra uppgifter om ditt företag och lämna tulldeklarationer.

E-tjänsten Momsredovisning kan användas som stöd vid företagets momsredovisning till Skatteverket.

Om du anlitar ett tullombud och inte själv lämnar in dina deklarationer, kan du använda e-tjänsten Statistik import respektive Statistik export för att ha kontroll över dina deklarationer.

Läs mer och ansök om Tullverkets e-tjänster

E-tjänsten Momsredovisning

E-tjänsten Statistik import

E-tjänsten Statistik export

Skaffa dig tullkunskap

Det är viktigt att det finns tullkompetens på företaget. Även om du anlitar tullombud för tullhanteringen är det alltid du som deklarant som är ansvarig för uppgifterna i deklarationen. Därför är det bra att ha grundläggande tullkunskaper. På tullverket.se finns mycket information som kan hjälpa dig.

Nyhetsbrevet Tullnytt

Vi har ett nyhetsbrev, Tullnytt, där du får reda på det senaste inom tull, bland annat nyheter som gäller klassificering och antidumpningstullar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt.

Informationsträffar och utbildningar

Vi erbjuder informationsträffar och utbildningar. Vi har exempelvis distanskurserna Introduktion i klassificering och Introduktion i tullvärde som du kan göra när du vill och hur många gånger du vill.

Se våra kurser, informationsträffar och webbseminarier.

Frågor om tull

Du kan även kontakta oss via mejl eller telefon och ställa frågor om tull. Gå in på tullverket.se och fyll i vårt frågeformulär eller ring 0771 520 520.

Kontakta oss

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)