Tullverket

Beslutsmotivering

I den här tjänsten kan du som uppgiftslämnare hämta de formella beslutsmotiveringarna som Tullverket skickar i samband med beslut eller överväganden om negativa beslut.

En beslutsmotivering innehåller en motivering till varför beslutet har fattats, hänvisning till lagrum samt hur yttrande alternativt överklagande kan göras i ärendet.

Välj det förfarande som deklarationen avser samt ange LRN (Local reference number) som består av 10 bokstäver/siffror eller MRN (MasterReference Number) som består av 18 tecken.

För att få tillgång till en beslutsmotivering ska du vara uppgiftslämnare till den ursprungliga deklarationen alternativt vara den som ansökt om ändring. Har ett ombud lämnat deklarationen/ändringen i ditt ställe är det ombudet som får tillgång till beslutsmotiveringen.

Tjänsten visar alla beslutsmotiveringar som finns till ett ärende med en versionshantering kopplad till motsvarande version av ärendet.

Sidan uppdaterades: