Tullverket

Ändra i en importdeklaration

Om du upptäcker ett fel i din tulldeklaration ska du ansöka om att få ändra deklarationen.

Hur du går tillväga när du ändrar i en importdeklaration beror på om du har deklarerat i det gamla eller nya importsystemet.

Ändra i en deklaration som har lämnats i det nya importsystemet

Du som deklarerar enligt den nya lagstiftningen ansöker om ändring digitalt oavsett om ändringen påverkar dina avgifter eller inte.

Ändring i e-tjänsten Tulldeklaration import

Har du lämnat deklarationern i e-tjänsten Tulldeklaration import ska du även göra din ändring i den tjänsten.

Observera att du alltid måste skicka med styrkande handlingar när du ansöker om ändring i e-tjänsten.

Du kan också använda e-tjänsten för att ansöka om ändring av en tulldeklaration som du ursprungligen lämnade via EDI. Men observera att du då också kommer att få ditt svar via e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten Tulldeklaration import.

Se en film om att ändra i en tulldeklaration.

Ändring av tulldeklaration via EDI

Har du lämnat deklarationen via EDI ansöker du om ändring via EDI. Du kan också ansöka om ändring via e-tjänsten Tulldeklaration import (se ovan). Men observera att du då också kommer att få ditt svar via e-tjänsten.

Vilket digitalt meddelande du använder för att ansöka om ändring via EDI beror på vilken typ av deklaration du vill ändra och vilket meddelande du använde när du skickade in deklarationen från början.

Läs mer om olika typer av tulldeklarationer för import.

Om din ansökan om ändring påverkar antalet varuposter i tulldeklarationen ska ursprungligt varupostnummer behållas. För mer information se deklarationshandledning för dataelement 11 03 000 000.

Deklarationshandledningar vid import

Standardtulldeklaration (IMDS)

För att ansöka om ändring för IMDS i status godtagen eller status frigjord använder du meddelande IMDC.

Standardtulldeklaration i förväg (IMDP)

För en IMDP kan du skicka in en rättning genom att använda meddelande IMDR innan du har anmält varors ankomst.

Efter att du anmält varors ankomst för en IMDP kan du skicka in en ansökan om ändring genom meddelande IMDC.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (ILDS)

Har du använt en ILDS ansöker du om ändring med meddelande ILDC, om ILDS har status godtagen eller status frigjord.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser i förväg (ILDP)

För en ILDP kan du skicka in en rättning genom att använda meddelande ILDR innan du anmält varors ankomst. Efter att du anmält varors ankomst för en ILDP kan du skicka in en ansökan om ändring genom meddelande ILDC.

Ändra i en deklarationer som har lämnats i det gamla importsystemet

Du som har deklarerat i det gamla importsystemet ansöker om ändring på olika sätt beroende på om ändringen påverkar hur mycket du ska betala eller inte.

 • Om din ändring påverkar dina avgifter ansöker du om ändring på ett nytt Enhetsdokument eller genom en digital ansökan via EDI .
 • Om ändringen inte påverkar dina avgifter kan du ansöka om ändring genom tjänsten Ändra deklarationsuppgifter import eller på ett nytt Enhetsdokument.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument. Pdf, 225.8 kB.

Gör dina ändringar i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter import.

Ändringar som påverkar dina avgifter

Exempel på ändringar i tulldeklarationen som kan påverka vad du ska betala:

 1. ny varukod
 2. nytt värde
 3. ny vikt (om det är vikttull på varan)
 4. ändring av förmånskod
 5. lägga till eller ta bort varuposter

Elektronisk ansökan om ändring som lämnas i det gamla importsystemet

Du som deklarerar i det gamla importsystemet använder meddelandet OMP när du ansöker om ändring elektroniskt. För att skicka en begäran om ändring elektroniskt måste du i ditt tillstånd till digital uppgiftslämning ha ett produktionsmedgivande för meddelande OMP.

Meddelandet OMP kan skickas på DNU, DNK, TNU och TQN och manuellt registrerade ärenden där vi har godkänt din deklaration. För att via EDI rätta ett ärende där vi ännu inte har godkänt din deklaration använder du DRT, TRT och TQR.

Elektronisk ändring via OMP innebär att du behöver skicka in hela deklarationen i en ny version för samtliga varuposter och med de nya, korrekta uppgifterna.

I fritextfältet av fält 44 "Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd" på första varuposten anger du

 • anledningen till ändringen
 • vad det är som har förändrats
 • vilka varuposter som har ändrats.

Det är viktigt att du lämnar dessa uppgifter i varupost 1, fritextfältet av fält 44. Du ska också i fältet "Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd, ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för tulldeklarationen, till exempel EUR.1-certifikat.

Ändringar som inte påverkar dina avgifter

Du kan ansöka om följande ändringar:

 • Ändra uppgifter i klarerad DNK och DNU och TNU och TQN som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar.
 • Ändra uppgifter i klarerad HNU och HNK som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar.
 • Ändra godslokalkod i en klarerad importdeklaration.

Byte av deklarant

Du kan göra ett byte av deklarant i importdeklarationer. Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken sorts deklaration det är.

Läs om hur du gör ett byte av deklarant

Ogiltigförklara en importdeklaration

Det finns vissa uppgifter i en deklaration som inte kan ändras utan där du istället ska ansöka om ogiltigförklaring av tulldeklarationen. Ett exempel är om du har deklarerat dina varor till fel tullförfarande och då ska ansöka om att ogiltigförklara deklarationen.

Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken sorts deklaration det är och vilken uppgift du vill byta.

Läs mer om ogilitigförklarande av importdeklarationen

Makulering

En ALI är en anmälan om varors ankomst. Du ansöker inte om ogiltigförklaring av en ALI utan får istället ansöka om makulering. För en HNU och DNU som ännu inte klarerats ansöker du också om makulering.

Ansök om makulering i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter import.

Gällande bestämmelser

Vill du som privatperson ansöka om att få tillbaka avgifter?

Läs på sidan Ansök om att få tillbaka eller betala avgifter.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till film om att ändra i en tulldeklaration är tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)