Tullverket

Bindande ursprungsbesked vid export

Ska du exportera ursprungsvaror till ett land som EU har ett frihandelsavtal med? Då kan du i vissa fall ha nytta av ett bindande ursprungsbesked, BUB.

Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung. Det utfärdas av en tullmyndighet och är giltigt i alla EU:s medlemsstater.

När kan ett BUB vara bra att ha?

Ett exempel på när du kan ha nytta av ett bindande besked är om du upprättar ursprungsintyg för varor du ska exportera till ett land som EU har frihandelsavtal med. Om det skulle komma en begäran om kontroll av ditt ursprungsintyg från tullmyndigheterna i importlandet kan du hänvisa till ditt BUB.

Du kan däremot inte få ett ursprungsbesked för att styrka det allmänna ursprunget vid import till ett land utanför EU. I det fallet får du vända dig till myndigheterna i det landet för att bestämma ursprunget.

Läs om skillnaden mellan ursprung enligt ett frihandelsavtal och de allmänna ursprungsreglerna.

Kostar det något att få ett BUB?

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande ursprungsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

Ett BUB är giltigt i tre år

Ett bindande ursprungsbesked som är utfärdat efter den 1 maj 2016 är giltigt i tre år. Bindande ursprungsbesked som är utfärdade före den 1 maj 2016 är giltiga i sex år.

Ursprungsbeskedet är bindande både för tullmyndigheterna och för dig som har fått det utfärdat. Det är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för, men det kan fungera vägledande för andra företag.

EU-kommissionen publicerar uppgifter om bindande besked

EU-kommissionen registrerar alla bindande ursprungsbesked som är utfärdade i EU, sammanställer icke-känsliga uppgifter och publicerar dem på sin webbplats.

Här kan du se giltiga BUB.

Ange den rättsliga grunden i din ansökan

Du ansöker om ett bindande ursprungsbesked på en blankett som du skickar till Tullverket per post. Du kan bara ansöka om BUB för en faktiskt planerad export och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

När du ansöker om ett bindande ursprungsbesked behöver du ange om det ska utfärdas på grundval av ett eller flera frihandelsavtal eller på grundval av de allmänna ursprungsreglerna. Det gör du genom att fylla i fältet ”Rättslig grund” på ansökningsblanketten. I det fältet behöver du även ange om du ska använda beskedet vid import till EU eller export från EU.

Om du behöver ursprungsbeskedet för att veta om varan får ursprung enligt ett frihandelsavtal är den rättsliga grunden artikel 64 i tullkodexen och ursprungsreglerna i det aktuella frihandelsavtalet. I fältet ”Rättslig grund” ska du därför hänvisa till artikel 64 i tullkodexen och ange till vilket land eller till vilka länder varan ska exporteras.

Ansökan om bindande ursprungsbesked Pdf, 126.8 kB.

Läs mer om BUB i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande ursprungsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande ursprungsbeskedet.

Mer information

Läs om vad som gäller för bindande ursprungsbesked vid import till EU.

Läs om kontroll av ursprungsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)