Tullverket

Proviantering av varor till fartyg eller luftfartyg

Proviantering är varor som ska tas ombord och användas på ett fartyg eller luftfartyg och som ska förbrukas av besättning eller passagerare.

Proviantering kan till exempel vara

  • reservdelar och utrustning
  • bränslen och smörjmedel
  • varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg.

Proviantering omfattar även varor som tas ombord på ett fartyg eller luftfartyg för försäljning till passagerare.

För proviantering av icke unionsvaror och för obeskattade unionsvaror krävs tillstånd. Ett tillstånd kan beviljas för en viss tid eller för ett visst tillfälle.

Tillstånd till att proviantera för viss tid

Tillstånd till att proviantera för visst tillfälle

Vad gäller vid olika tillfällen?

Det finns många olika parametrar som påverkar vad som gäller vid proviantering. Vi har listat några av de vanligaste scenarierna.

När behövs det tillstånd för att proviantera varor?

För att proviantera varor som består av obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och andra nikotinprodukter samt icke-unionsvaror måste det finnas ett godkänt tillstånd till proviantering. För övriga varor krävs inget provianteringstillstånd. Tillstånd för proviantering kan beviljas för visst tillfälle eller viss tid.

Hur transporteras varor som ska tas ombord på fartyg eller luftfartyg som proviant?

Om varorna som ska tas ombord för proviantering kommer från ett tullager eller tillfälligt lager som inte ligger i anslutning till kaj eller flygplats transporteras de till fartyget eller luftfartyget under ett transiteringsförfarande.

Läs mer om transitering.

Läs mer om lagring.

Hur deklareras varor som ska provianteras?

Unionsvaror som är mervärdesskattebefriade eller punktskattebefriade och som tas ombord som proviant, och där det krävs ett leveransbevis (till exempel vid indirekt export) så ska alltid en exportdeklaration lämnas. Förfarandekod 2 F61 ska anges för att visa att deklarationen avser proviant. Till skillnad från vanlig export behöver inte deklarationen som lämnas för proviant innehålla de säkerhetsuppgifter som annars ska anmälas i förväg.

Förenklade statistiska nummer får användas:

  • 99302400: varor från kapitel 1-24 (livsmedel)
  • 99302700: varor från kapitel 27 (bränslen)
  • 99309900: övriga varor.

Om varorna som ska provianteras har varit under tullagerförfarandet ska detta förfarande avslutas mot en återexport. Det är viktig att tänka på att du även kan behöva upprätta en transitering. Avslut mot en återexport gäller även för varor som provianteras från ett tillfälligt lager.

Vad gäller vid en resa till en utländsk ort utanför Sverige?

Vid resa till utländsk ort utanför Sverige får proviantering ske med obeskattade unionsvaror för förbrukning ombord.

Vad gäller vid resa till en plats utanför EU:s tullområde?

Vid resa till plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke-unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord.

Vad gäller vid en resa till en plats utanför EU:s skatteområde?

Vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror för försäljning ombord.

Läs mer om vilka områden som inte ingår i EU:s skatteområde på sidan Importera från ett område utanför EU:s skatteområde.

Vad gäller vid proviantering med icke unionsvaror?

Proviantering med icke unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

Vilka begränsningar finns på fartygslinjer mellan Sverige och Norge?

Begränsningar finns på vissa fartygslinjer mellan Sverige och Norge, då tillstånd beviljas endast för den obeskattade försäljningen av högst 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Undantag kan medges om fartygslinjen har åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och har kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning och fartygslinjen går mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)