Tullverket

San Marino

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Varuomfattning

Avdelning I, artikel 2 till avtalet Pdf, 19.3 kB.

Intyg

T2, T2F, original av T2L eller T2LF eller likvärdigt dokument.
Intyg som styrker en varas tullstatus

Avtal

Tullunions- och samarbetsavtal Pdf, 25.9 kB.. Rådsbeslut 2002/245/EG.

Avtal Pdf, 47.7 kB. om tullunions- och samarbete mellan EG och San Marino. (Samtliga publicerade i EGT L 84, 2002)

Interimsavtal Pdf, 46.9 kB. EG-San Marino om handel och tullunion (engelsk text), EGT L 359, 1992

Beslut 1/2000 EGT L 68 Pdf, 34.8 kB. (2000/218/EG)

Beslut 1/2002 EGT L 99 Pdf, 95.9 kB. (2002/281/EG) - ändrar beslut nr 4/1992
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)