Tullverket

Vårt uppdrag

I förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket framgår bland annat de uppgifter vi har fått i uppdrag av regeringen.

I förordningen framgår det bland annat att Tullverket ska:

  • fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas
  • övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs
  • förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor
  • delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten
  • bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor
  • bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott
  • tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut
  • bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Tullverket
  • vara beredskapsmyndighet enligt förordningen om statliga myndigheters beredskap

Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)