Tullverket

Ghana

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 1, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, enligt artikel 6–8.

Se meddelande från kommissionen om kumulation med andra västafrikanska länder, andra AKS-stater och de utomeuropeiska länder och territorierna (ULT), EUT C35 2022.

Varuomfattning

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10–13 Pdf, 401 kB. och bilaga 1 Pdf, 315.7 kB. och 2 Pdf, 2.3 MB..

Ursprungsintyg

Vid export till Ghana

Ursprungsdeklaration.

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Ghana. För att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan krävs ett Rex-nummer.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Vid import från Ghana

Varucertifikat EUR. 1 eller ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Inledande avtal Pdf, 3.4 MB. om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2016/1850, EUT L 287, 2016 Pdf, 309.6 kB.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 15 december 2016, EUT L 340, 2016 Pdf, 302.5 kB..

Beslut nr 1/2020 AV AEP-Kommittén om antagande av protokoll nr 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, den 20 augusti, EUT L 350, 2020.

___________

EUT Europeiska unionens officiella tidning

 


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)