Tullverket

EDI – Slutprov för systemutvecklare

På denna sida publiceras de slutprov som ska användas när systemleverantörer eller företag utvecklar system för eget bruk och vill få godkända tester av Tullverket. Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på tullverket.se vid behov.

Utse en testsamordnare

För en effektivare handläggning vill vi att ditt företag utser en samordnande kontaktperson för testprocessen vid kontakt med EDI-testfunktionen.

Lämna in slutprov för godkännande

För att få Beslut om godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Godkänt i test betyder att Tullverket har godkänt att slutproven för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället.

Meddela EDI-testfunktionen när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

 • företagets organisationsnummer
 • vilket slutprov som avses
 • LRN (tull-id) eller MRN kopplat till respektive slutprov
 • systemets namn.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och ditt företag måste ha mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. I vissa fall behöver även dokument skickas in med post för att slutproven ska bli godkända. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-xxx) som följer med informationen om ditt företags registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

Slutprov baserade på WCO DM och XML (inklusive teknisk specifikation)

Anmälan av varors ankomst (SCTS-AOG)

Godslokalkoder
Vår rekommendation är att ni begär egen godslokalkod för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egen godslokalkod samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp och vilken teknisk bilaga som avses.

Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-TSHOA

 • Slutprov TSPR – Medgivande om bortförande (skickas av Tullverket)
  Slutprov beställs genom att mejla EDI-test som skickar ett antal testmeddelanden vilket ert system ska kvittera korrekt. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.


För test med egen godslokalkod för Medgivande om bortförande TSPR:

Testfall TSPR, version 1.1 (2018-05-04)

Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavaren (SCTS-TSHOA)

 • TSPR - Medgivande om bortförande

Slutprov beställs genom att mejla EDI-test som skickar ett antal testmeddelanden vilket ert system ska kvittera korrekt.

Tullager -hänförande till tullagerförfarandet (SCTS-CWHOP)

Tullager - tillståndshavaren (SCTS-CWHOA)

Godslokalkoder

För att genomföra slutprov behöver ni egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla godslokalkoder samt upplägg av prenumerationstjänst. Meddela vilken tillståndstyp, vilken prenumerationstjänst samt vilken teknisk bilaga som avses.

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)

Allmänt och privat lager

 • Avvikelserapport - CWDI
  Slutprov CWDI, version 1.4 Pdf, 418.2 kB.
 • Medgivande om utlämning - CWPR
  Slutprov beställs genom att kontakta EDI-testfunktionen som skickar ett antal testmeddelanden vilket ert system ska kvittera korrekt.

Transitering – NCTS fas 5 (SCTS-NCTS)

Import (SCTS-IMPORT)

Förenklad och kompletterande deklaration

För att genomföra slutprov för förenklad och kompletterande deklaration behöver ni ange ert eget tillståndsnummer för förenklad deklaration SDE. Har ni inte detta tillstånd kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla ett tillståndsnummer för teständamål.

Import – Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (SCTS-IMPLVC)

Export (SCTS-AES)

Slutprov baserade på EDIFACT (inklusive teknisk specifikation)

Import (TDR050)

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.

Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050

Förenklad tulldeklaration med begäran om klarering – HNU/HNK

Slutprov HNU/HNK version 2.1 Word, 44 kB. (2019-06-11)
Slutprov HRT - rätta valfri uppgift
Slutprov HBK - begär klarering av HNU eller HRT

Kompletterande deklaration – TNU

Slutprov TNU version 1.1 Word, 51 kB. (2019-06-11)
Slutprov TRT – rätta valfri uppgift

Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP

Slutprov OMP - omprövning av klarerat ärende

 • Utför slutprovet för HNK/TNU och skapa sedan OMP (med samma tull‑id). Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. Det vill säga inte bara de uppgifter som du önskar ska bli ändrade. Detta för att de nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” i meddelandet är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som har ändrats ska lämnas på varupost 1.

Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får ta emot ett antal ZKH-meddelanden som ert system ska kvittera korrekt samt ett ZKH-meddelande som ska skrivas ut och mejlas (exempelvis i pdf-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant kan klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas. Förutsättningen är att ert organisationsnummer finns registrerad i företagstestmiljön för prenumeration av ZKH. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer.

Kontakta EDI-testfunktionen


Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring (TDR050, SCTS-NP)

För att bli godkänd för tester avseende anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring ska samtliga slutprov för ALI och TQN godkännas.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

Slutprov anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, ALI

Slutprov ALI version 4.0 Word, 144.5 kB. (2019-04-01)
Slutprov ALI med ZSK version 4.0 Word, 146.5 kB. (2019-04-01)
Slutprov ALI med fel , version 4.0 Word, 144.5 kB. (2019-04-01)
Tekniskt slutprov ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0 Pdf, 104.2 kB. (2015-01-27)

Slutprov kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring – TQN enligt teknisk specifikation (TDR050)

Slutprov TQN version 1.1 Word, 21.6 kB. (2019-06-11)
Slutprov TQR – rätta valfri uppgift
Slutprov TQN felutpekning , version 1.1 Word, 22.5 kB. (2019-04-01)

Minst 2 stycken korrekta MRN-nummer och 2 stycken MRN-nummer med felaktigt format deklareras för att få felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Svarsmeddelande vid kontroll – ZSK enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

För att bli godkänd i test avseende Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK) meddelas detta till EDI-testfunktionen innan testerna påbörjas för upplägg av prenumeration i företagstestmiljön.

Det är en viss fördröjning från att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) till att de återstående referensnumren klarmarkeras och en ZUL skickas ut med återstående referensnummer.

Nedanstående företag finns upplagda i företagstestmiljön med olika sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering av ZSK-meddelande.

SE5090722843: Ett EORI-nummer för mottagare med 0 procents chans att ALI faller ut för kontroll.

SE5588337765: Ett EORI-nummer för mottagare med 50 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

SE4448729667: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i ”Tidigare handlingar” falla ut.

SE2113887778: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 100 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

Läs mer om ZSK Word, 392.7 kB. (April 2019)

Export (TDR050)

Tillstånd

Beslut om godkänd plats vid export, TVEXP

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

För att en ZKB ska genereras behöver en egen kod anges. Koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön kan användas men genererar ingen ZKB. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av en egen lastplatskod.

Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050


Standardtulldeklaration i förväg - UNU

Utför slutprov UNU, URT, UKO

Slutprov UNU,version 3.2 Pdf, 539.4 kB. (2019-09-11)
Slutprov URT – rätta valfri uppgift
Slutprov UKO – skapa ett ärende med egna uppgifter

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE

 • Utför de fyra slutproven för UGE
 • Utför de två tekniska slutproven
 • Ta emot ett antal ZEM-meddelanden
 • Ta emot ett antal ZKB-meddelanden.

De av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM utgör underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.

Slutprov 1 UGE version 2.2 Word, 57.5 kB.
Slutprov 2 UGE version 2.2 Word, 60.5 kB.
Slutprov 3 UGE version 2.3 Word, 148 kB.
Slutprov 4 UGE version 3.1 Word, 78.5 kB.

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) i original. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket, it-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3
977 75 Luleå

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD

Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12) Pdf, 354.8 kB.
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12) Pdf, 430.4 kB.
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18) Pdf, 18.8 kB.
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18) Pdf, 52.7 kB.
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16) Excel, 293 kB.
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16) Excel, 293 kB.
EAD List of Items på engelska (2009-07-16) Excel, 296.5 kB.
EAD Varuförteckning (2009-07-16) Excel, 296.5 kB.

Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.

EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGE Pdf, 104.9 kB.
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGE Pdf, 102.7 kB.  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGE Pdf, 468.6 kB.  

Tekniska slutprov – UGE

Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.7 Word, 65.5 kB. (2019-04-01)
Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.7 Word, 61 kB. (2019-04-01)

Exportmedgivande – ZEM

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZEM meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

Klareringsbevis export – ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKB ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export (TDR050, SCTS-NP)

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och för förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Tillstånd

Tillstånd till förenklad deklaration, EUSDE
Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export, EUEIR

Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

 • 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
 • 6FDE Förenklad deklaration export.

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1 Word, 76 kB. (2019-04-28)

Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1 Word, 75.5 kB. (2019-04-28)

ALE med fel

Slutprov ALE 2A EUEIR version 4.1 Word, 66 kB. (2019-04-28)

Slutprov ALE 2B EUSDE version 4.1 Word, 63.5 kB. (2019-04-28)

Tekniskt slutprov – ALE

Tekniskt slutprov ALE max utfyllda fält och repetitioner 4.0 Pdf, 174.6 kB. (2021-02-23)

Export kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF enligt teknisk specifikation (TDR050)

Slutprov UFF 1A EUEIR version 4.0 Word, 73 kB. (2019-04-28)

Slutprov UFF 1B EUSDE version 4.0 Word, 75.5 kB. (2019-04-28)

UFF med fel

Slutprov UFF 2A EUEIR version 4.0 Word, 82.5 kB. (2019-04-28)

Slutprov UFF 2B EUSDE version 4.0 Word, 82 kB. (2019-04-28)

Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Klareringsbevis export vid ALE – ZKL enligt teknisk specifikation (TDR050, SCTS-NP)

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKL meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKL ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Elektronisk utlämningssedel – UTL (TDR050)

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal UTL meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt. Ni kommer även att få ta emot ett UTL meddelande som ni i systemet ska skriva ut och mejla in (exempelvis i PDF-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK eller UGE kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas, förutsatt att en godslokalkod finns registrerad i företagstestmiljön. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkod.

Summarisk införseldeklaration (SCTS-AIS)

Flödesbeskrivning AIS-ICS, version 1.0 Pdf, 184.4 kB. (2010-07-29)

Systemleverantörer som utvecklar system och vill få godkända tester av Tullverket ska utföra slutprov 1–11 och Tekniskt slutprov.

Systemutvecklare eller företag som utvecklar system för eget bruk (företagsunikt) ska utföra slutprov 1–6.

Slutprov – summarisk införseldeklaration – SID enligt teknisk specifikation SCTS-AIS (2014-11-12)

Versionshantering_testärenden_5.0 Pdf, 68.3 kB.

Slutprov_1_ICS_v4.0 Pdf, 194.2 kB.

Slutprov_2_ICS_v5.0 Pdf, 210.5 kB.

Slutprov_3_ICS_v2.0 Pdf, 44.8 kB.

Slutprov_4_ICS_v4.0 Pdf, 195.2 kB.

Slutprov_5_ICS_v5.0 Pdf, 210.5 kB.

Slutprov_6_ICS_v2.0 Pdf, 44.8 kB.

Slutprov_7_ICS_v2.0 Pdf, 46.3 kB.

Slutprov_8_ICS_v4.0 Pdf, 262.4 kB.

Slutprov_9_ICS_v4.0 Pdf, 195.1 kB.

Slutprov_10_ICS_v3.0 Pdf, 194 kB.

Slutprov_11_ICS_v4.0 Pdf, 255.2 kB.

 • Tekniskt slutprov

ICS IE315 max utfyllda fält och repetitioner 3.0 Pdf, 124.4 kB. (2014-11-12)

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: "Slutprov 4 utgår" under Export (SCTS-AES).

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)