Tullverket

Import av punktskattevaror via EMCS i det nya importsystemet

Excise Movement and Control System, EMCS är ett system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU.

Den här sidan handlar om hur du deklarerar punktskattevaror via EMCS om du lämnar tulldeklarationen enligt den nya lagstiftningen.

Om du ännu inte har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Import av punktskattevaror via EMCS i det gamla importsystemet.

Flytta varor under skatteuppskov

En registrerad avsändare måste utfärda ett e-AD i EMCS för att flyttningar ska få göras under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag. Skatteuppskov innebär att punktskatten ska betalas till Skatteverket.

Det elektroniska administrativa dokument, e-AD i EMCS, ska användas vid import och vid helt nationella flyttningar av alkoholvaror och av vissa tobaks- och energiprodukter. För att kunna utfärda ett e-AD i EMCS måste du vara godkänd av Skatteverket som registrerad avsändare samt ha ställt en flyttningssäkerhet till Skatteverket.

Om du inte utfärdar ett e-AD i EMCS eller om du inte har ställt en flyttningssäkerhet sker flyttningen inte under skatteuppskov. Då ska punktskatten betalas till Tullverket.

Du behöver LRN-nummer för att kunna upprätta e-AD i EMCS

Innan sändningen anmäls till övergång till fri omsättning och innan varorna flyttas under skatteuppskov ska du upprätta ett e-AD i EMCS. För att kunna göra det behöver du ett LRN-nummer.

Detta LRN-nummer måste du få fram på ett sådant sätt att varorna inte frigörs och övergår till fri omsättning. Det kan du göra genom att skapa och eventuellt förbereda importdeklarationen innan du skickar in den till Tullverket.

När du har ditt LRN-nummer ska du upprätta ett e-AD i EMCS. När e-AD upprättats tilldelas transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång. En varupost i e-AD ska motsvara en varupost i importdeklarationen. Det är också möjligt att utfärda ett separat e-AD för varje varupost i importdeklarationen.

Att e-AD måste upprättas först beror på att ARC-numret ska anges i importdeklarationen innan varorna övergår till fri omsättning. Genom detta framgår att den registrerade avsändaren tar på sig ansvaret för förflyttningen av varorna från platsen för import till skatteupplaget.

När e-AD har upprättats i EMCS ska ARC-numret anges i importdeklarationen

När e-AD har upprättats ska du komplettera importdeklarationen med ARC-numret i dataelement 12 01 000 000. Observera att dataelemnetet finns på både huvudnivå och varupostnivå.

I dataelement 12 01 000 000 – Tidigare dokument anger du följande uppgifter:

  • Koden ”NAAD” i dataelement 12 01 002 000 – Typ

  • ARC-nummer i dataelement 12 01 001 000 – Referensnummer
    ARC-numret är 21 tecken långt och inleds med årtal och landkod.

  • Vilken varupost i e-AD som varuposten i tulldeklarationen avser anger du i dataelement 12 01 007 000 – Varupostidentifierare. I de fall uppgifterna lämnas på huvudnivå anges ingen varupostidentifierare.

Varorna måste ha övergått till fri omsättning för kunna flyttas under skatteuppskov

När importdeklarationen har kompletterats med ARC-numret kan importdeklarationen skickas in eller varornas ankomst anmälas.

Först när importdeklarationen har skickats in och varorna har frigjorts kan varorna flyttas under skatteuppskov från importplatsen.

Skatteverkets information om punktskatt

Skatteverkets webbsidor för punktskatt

EMCS vid import


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)