Tullverket

Ange antal kolli i samband med lagring på ett tullager

Tycker du att det är svårt att veta hur du ska ange hur många kolli som ankommer till eller lämnar ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring? Här får du hjälp med hur du ska tänka.

Det kan vara svårt att bedöma vad som räknas som ett kolli. Är en container ett kolli, eller är det de kartonger som finns i containern? Eller till och med de enskilda artiklarna? Svaret är att det beror på.

För att få hjälp med hur du ska ange kollital i bokföringen och i olika deklarationer kan du titta på exemplen på den här sidan.

Exempel

Exemplen nedan visar hur du ska bedöma kollitalet i olika situationer som alla har att göra med varor som ankommer till eller lämnar ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring.

Observera att listan inte är uttömmande och att skyldigheter som framgår av olika tillstånd inte beskrivs på den här sidan. Generellt har en tillståndshavare alltid skyldighet att säkerställa tullövervakning och rapportera felaktigheter till Tullverket.

Exempel 1

En hamn med en anläggning för tillfällig lagring tar emot containrar som lossas direkt från ett containerfartyg in på anläggningen.


Syftet med anläggningen är inte att packa upp containern utan att lämna ut hela containern till en kund.


Enligt frakthandlingarna innehåller containern varor som är förpackade i 20 märkta kartonger. Varje kartong innehåller i sin tur 10 mindre kartonger eller artiklar, vilka även de är märkta. Det här innebär att containern totalt innehåller 200 små märkta kartonger eller artiklar.

I detta fall anger du kollital enligt följande:

 • I den ingående handlingen till anläggningen ska det framgå att den aktuella containern innehåller 20 märkta kartonger, det vill säga 20 kolli.

 • I bokföringen för anläggningen för tillfällig lagring ska det framgå att den aktuella containern innehåller 20 kolli.

Även om tillståndshavaren väljer att lämna ut en hel container utan att räkna av innehållet är det tillståndshavaren som är ansvarig för att inga varor försvinner eller förstörs på anläggningen, oavsett om dessa varor förvaras inne i containern. Tillståndshavaren är alltid skyldig att ha en uppdaterad bokföring.

Exempel 2

Containern i exempel 1 transiteras från anläggningen för tillfällig lagring i hamnen (anläggning 1) till en annan anläggning för tillfällig lagring inne i landet (anläggning 2).


Anläggning 2, som ska ta emot transiteringen, är anpassad för att ta emot containrar och att sedan lossa dessa. Syftet är att man efter lossningen ska sortera upp kollina och skicka dessa till en slutlig mottagare.


Enligt frakthandlingarna innehåller containern varor som är förpackade i 20 märkta kartonger. Varje kartong innehåller i sin tur 10 mindre kartonger eller artiklar, vilka även de är märkta. Detta innebär att containern totalt innehåller 200 små märkta kartonger eller artiklar.

I detta fall anger du kollital enligt följande:

 • I transiteringen ska det anges att 20 kolli transiteras från anläggning 1. Det ska även framgå vilket containernummer containern har.

 • I bokföringen för anläggning 1 ska det framgå att 20 kolli har lämnat anläggningen och att dessa transporterades i den aktuella containern.

 • Anläggning 2 tar emot transiteringen, slutför transiteringsförfarandet och räknar upp de 20 kollina. I bokföringen för anläggning 2 för tillståndshavaren in att 20 kolli har ankommit på den aktuella transiteringen, vilken är den ingående handlingen till anläggning 2.

Exempel 3

Containern i exempel 1 transiteras från anläggningen för tillfällig lagring i hamnen till ett tullager.

 

Syftet är att man på tullagret ska packa upp varorna på artikelnivå.

 

Enligt frakthandlingarna innehåller containern varor som är förpackade 20 märkta kartonger. Varje kartong innehåller i sin tur 10 mindre kartonger eller artiklar, vilka även de är märkta. Detta innebär att containern totalt innehåller 200 små märkta kartonger eller artiklar.

I detta fall anger du kollital enligt följande:

 • I transiteringen ska det anges att 20 kolli transiteras från anläggningen för tillfällig lagring. Det ska även framgå vilket containernummer containern har.

 • I bokföringen för anläggningen för tillfällig lagring ska det framgå att 20 kolli har lämnat anläggningen och att dessa transporterades i den aktuella containern.

 • Tullagret tar emot transiteringen, slutför transiteringsförfarandet och räknar upp de 20 kollina. Sedan lämnas en tullagerdeklaration för hänförande till tullagerförfarandet.
  Där anger du kollital så här:
  • 6/9 (kollislag) – ange CT (för kartong)
  • 6/10 (antal kolli) – ange 20 stycken
  • 6/11 (godsmärkning) – beskriv märkningen på de kollin som varorna är förpackade i.

 • I tullagrets bokföring för tillståndshavaren in att 20 kolli har hänförts till tullagerförfarandet och nu lagras på tullagret.

 • Sedan packas de 20 kollina upp till 200 kartonger eller artiklar. Detta noteras i tullagrets bokföring som en hantering enligt bilaga 71-03 i kompletteringsförordningen.

Exempel 4

En biltransport kommer till tullagret i exempel 3 och ska hämta 195 kartonger eller artiklar. För dessa artiklar lämnas en deklaration för övergång till fri omsättning.

 

På tullagret är varorna nu uppackade till 200 kartonger eller artiklar, och det är inskrivet i tullagrets bokföring.

I detta fall anger du kollital enligt följande:

 • Innan varorna lämnar tullagret lämnas en deklaration för övergång till fri omsättning in.
  Där anger du kollital så här:
  • 6 (antal kolli) – ange 195 kolli
  • 31 (kollislag) – ange CT (för kartong)
  • 31 (antal kolli) – ange 195 stycken
  • 31 (godsmärkning) – beskriv märkningen på de kollin som varorna är förpackade i.

 • Tillståndshavaren för tullagret får en utlämningssedel (UTL) som säger att 195 kolli ska lämnas ut på ett angivet tull-id.

 • Tillståndshavaren lämnar ut rätt antal kolli och noterar samtidigt i bokföringen att tullagerförfarandet har avslutats för de 195 kollina, genom att hänvisa till aktuellt tull-id.

Exempel 5

En biltransport kommer till tullagret i exempel 3 och ska hämta varor. Nu har de 200 kartongerna eller artiklarna packats om till 10 större kartonger. Varorna ska transiteras från tullagret.

 

När tullagret packade om de 200 kartongerna eller artiklarna till de 10 större kartongerna noterades detta i tullagerbokföringen.

I detta fall anger du kollital enligt följande:

 • I transiteringen ska du ange att 10 kolli transiteras från tullagret.

 • I tullagerbokföringen ska det framgå att 10 kolli har lämnat tullagret efter att ha hänförts till transiteringsförfarandet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)