Tullverket

EDI – Stöd under utvecklingsfasen

På denna sida läggs kontinuerligt ut information som kan vara till hjälp för företag och systemleverantörer som utvecklar EDI-system.

Stöd vid felsökning

När ni har behov av råd och felsökning under utvecklingsfasen rekommenderar vi att:

  • det finns en beskrivning av till exempel systemkonfiguration och kommunikationslösning för systemet
  • EDI-systemet har utväxlingsloggar
  • begrepp som Tullverket använder i de tekniska specifikationerna och deklarationshandledningarna också används i systemen
  • statusar, symboler mm. är tydliga så att de som köper systemet enkelt kan förklara sina problem vid eventuell kontakt med Tullverket.

Framtida tullhantering

Dagens tullhantering behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Det innebär att dagens EDI-system behöver anpassas och investeringar behövs i ett nytt systemstöd.

Läs mer om införandet av Framtida tullhantering.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer beskriver vad EDI-meddelanden ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda. Systemet som ditt företag utvecklar ska följa Tullverkets tekniska specifikationer.

Tekniska specifikationer

Deklarationshandledningar

Handledningar för elektroniska tulldeklarationer finns i deklarationshjälpen. Denna använder du som komplement till de tekniska specifikationerna.

Deklarationshandledningar

Referensdata fildistribution

Denna tjänst ger dig möjlighet att ladda hem aktuella kodlistor för att använda i ditt företags eget system. Många koder innehåller både svenska och engelska beskrivningar, och vissa koder innehåller ett av språken.
Referensdata fildistribution

Referensdata söksystem

I detta söksystem kan du söka information om koder om du inte behöver få åtkomst till dem i ditt eget it-system. Tjänsten finns både på svenska och engelska.
Referensdata söksystem

EDI – Säkerhet

Tullverket använder ett PKI-baserat säkerhetskoncept för det elektroniska informationsutbytet via EDI. Ert system ska uppfylla säkerhetsvillkoren.

EDI – Säkerhet

EDI – Kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över internet. För att lämna uppgifter via TCP/IP över internet används OFTP version 2 som är den senaste versionen av OFTP. Ert system ska följa RFC5024 som beskriver protokollet för OFTP version 2.

EDI – Kommunikation

LRN, Tull-id och Tull-id-serie

LRN

Alla elektroniska meddelanden (deklarationer eller anmälningar) som skickas till Tullverket ska ges ett LRN (Local Reference Number). Detta LRN ska vara unikt och används som referensnummer för meddelandet till dess Tullverket accepterat uppgifterna i meddelandet och skickat ett positivt svar från Tullverkets verksamhetssystem.Ärendet har i detta läge fått ett nytt referensnummer av Tullverket i form av ett MRN (Master Reference Number).

LRN uppges som referens när er kund kontaktar Tullverkets IT-support och vill fråga om en deklaration eller anmälan som ännu inte fått ett MRN. Det kan även vara bra att de har LRN tillhands vid kontakter med TullSvar eller personal vid tullklareringsexpeditioner.

Tull-id

EU-lagstiftningen föreskriver att LRN ska användas av samtliga medlemsstater vid informationsutbyte med näringslivet. Däremot är det upp till varje medlemsstat att bestämma vilket format LRN ska ha och hur det ska användas. I Sverige har vi valt att använda något vi kallar Tull-id som är ett LRN med ett bestämt format och där varje Tull-id inleds med en bokstavskombination (Tull-id-serie) som är kopplad till en unik uppgiftslämnare.

Tull-id är med andra ord samma sak som LRN i de flesta fall. Undantaget är i NCTS (Transit) där LRN-formatet består av landkod, årtal och Tull-id.

Tull-id-serie

När ett företag får sin EDI-registrering beviljad av Tullverket blir företaget även tilldelad en Tull-id-serie. Denna Tull-id-serie inleds normalt av två eller tre bokstäver och ska användas för att generera Tull-id som sedan ska anges på deklarationer och anmälningar som skickas till Tullverket. Det går även att ansöka om fler Tull-id-serier om behov skulle uppstå.

Checksifferberäkning för LRN (tull-id)

Testindikator

För att kunna styra ifall ett specifikt elektroniskt meddelande ska till Tullverkets produktionsmiljö eller företagstestmiljö måste testindikator användas på korrekt sätt. Även vid mottag av meddelanden måste systemet ta hänsyn till testindikator så ingen sammanblandning kan ske. Utelämnad testindikator eller värdet ”0” innebär produktionsmiljö. Övriga giltiga värden innebär företagstestmiljö (för närvarande används enbart värdet ”1”). För mer information se aktuell teknisk specifikation.

Vi rekommenderar att ni utvecklar system som kan hantera test och produktion på samma EDI-part.

Utväxlingsloggar

EDI-systemet bör ha utväxlingsloggar, dvs. meddelandelogg (arkiv), kommunikationslogg och överföringslogg. Dessa bör av praktiska och juridiska skäl vara åtkomliga under överenskommen tid. Loggarna kan vara till mycket stor nytta vid eventuell felsökning och hantering av felsituationer. Tullverket rekommenderar därför att ni ser till att ha denna (eller motsvarande) funktionalitet i ert system.

Utväxlingsloggar:

  • En meddelandelogg avser ett arkiv av vilka meddelanden som skickats och tagits emot.
  • En kommunikationslogg ska innehålla information som gör att man kan spåra de virtuella filerna (OFTP) och kommunikationskvittenserna samt eventuella OFTP-felkoder som utväxlats.
  • En överföringslogg bör innehålla uppgifter om Avsändare, Mottagare, Datum, Tid, Meddelandetyp, Överföringsreferens/MessageId och Status.

Koppling mellan Överföringsreferens/MessageId och virtuellt filnamn (OFTP) bör finnas, till exempel i överföringsloggen, så att det går att koppla ihop poster i meddelandeloggen med händelser i kommunikationsloggen (vad sändes när).

Tulltaxan fildistribution

Tullverkets centrala databas för Tulltaxan uppdateras varje natt med uppgifter direkt från Europeiska kommissionen. Dagliga uppdateringsfiler av tulltaxan som distribueras innebär att näringslivet kan hålla sina egna system uppdaterade med aktuella uppgifter för validering och beräkning.

Teknisk dokumentation finns här Tulltaxan fildistribution

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om valideringstjänst för XML-meddelanden är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)