Tullverket

EDI – Godkända tester

För att ett företag ska kunna använda EDI för att deklarera behövs även tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt EDI-system till Tullverkets EDI-system. Ditt företag ska göra slutprov för de meddelanden som ni avser använda i produktion. Företaget kan inte börja skicka meddelande i produktion förrän slutprov är utförda och godkända.

Villkor för godkänt i test och produktionssättning

  • Företaget har registrering för att kommunicera via EDI med Tullverket (TVEDI).
  • Företaget har genomgått godkända slutprov för aktuellt meddelande på befintlig teknisk bilaga.
  • Vissa prenumerationsmeddelanden kräver ytterligare registrering i Tullverkets system.

Godkänt i test för en viss meddelandetyp innebär att Tullverket har godkänt att företagets slutprov för det specifika meddelandet på aktuell teknisk bilaga var korrekt vid testtillfället. Det betyder att företaget har fått teknisk godkännande att skicka meddelandet i produktion.

När slutproven är godkända får företaget ett Beslut om godkända tester via e-post eller digital post. I beslutet framgår de meddelanden som testades och godkändes vid senaste tillfället. Tullverket ställer sedan om företagets EDI-anslutning till produktionsmiljö. Datum för produktionssättning anges i beslutet. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan företaget sedan börja skicka och ta emot ärenden i produktion.

Det finns olika typer av deklarationer och elektroniska meddelanden. Ditt företag kan behöva ytterligare tillstånd och registreringar från Tullverket för att kunna skicka eller ta emot aktuellt meddelande i produktion. Företaget behöver säkerställa att nödvändiga tillstånd är giltiga och att registrering av uppgifter för prenumerationstjänster har beställts.

Meddelanden och tillstånd

Prenumerationstjänster i produktion

Efter produktionssättning

När alla förutsättningar finns på plats ska ditt företag själv se till att de elektroniska dokument ni skickar använder testindikator på korrekt sätt för att styras till Tullverkets produktionsmiljö respektive företagstestmiljö utifrån företagets behov.

Efter produktionssättning finns fortsatt möjlighet att skicka slutprov för nya meddelanden om företaget har behov av detta.

Mer information finns på sidan Efter produktionssättning – bra att veta.

Systemleverantör

För att få godkänt i test som systemleverantör krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde.

I normalfallet är produktionssättning inte aktuellt för en systemleverantör.

EDI för systemutvecklare

Frågor eller problem?

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)