Tullverket

Tullkodex med mera, författningsstöd

Innehåller de grundläggande delarna av den tullagstiftning som gäller i Sverige. Här ingår såväl EU:s bestämmelser (bland annat tullkodex, kompletteringsförordning och genomförandeförordning) som svenska följdförfattningar (bland annat tullag, tullförordning och tullordning).

Tullverket utför inte längre uppdateringar av rättsinformation. För att vara säker på att du har tillgång till uppdaterat och gällande regelverk kan du söka i databaser som exempelvis lagrummet.se eller eur-lex.europa.euoch se till att du väljer den senaste versionen av regelverket.

Inledning Pdf, 21 kB.

Tullkodex

Kompletteringsförordning

Genomförandeförordning

Övergångsförordning

Tullkodex – Vägledningar

Elektroniska system och arbetsprogram

Tullag, tullförordning, tullordning med mera

Vissa andra tullförfattningar

Proviantering av transportmedel med mera

Gränstullsamarbete 

Övrigt

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)