Tullverket

Intyg vid export

För att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara behöver du använda rätt ursprungsintyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen.

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

En fakturadeklaration, ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran är en specifik text på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument som intygar en varas ursprung.

Om värdet på ursprungsvarorna är mer än 6 000 euro behöver du ett tillstånd för att få utfärda ett sådant intyg.

Läs mer om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkran.

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.

Läs mer om varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED.

Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Läs mer om varucertifikat A.TR.

Importörens kunskap

I frihandelsavtalet med Japan kan importörer begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören, vilket kallas för importörens kunskap. Importören behöver då ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Läs mer om importörens kunskap

Intyg vid export till ett utvecklingsland för bearbetning eller förädling inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem GSP

När du exporterar varor för bearbetning eller förädling till ett utvecklingsland kan du använda en ursprungsförsäkran.

Läs mer om hur du utformar intyg vid export till ett utvecklingsland för bearbetning eller förädling inom ramen för GSP.

Duplikat av varucertifikat

Om du har förlorat ett varucertifikat kan du under vissa förutsättningar utfärda ett duplikat av varucertifikatet.

Läs mer om duplikat av varucertifikat.  

Vidaresändning med ersättningsursprungsintyg

Du kan upprätta ersättningsursprungsintyg för att vidaresända varor med ursprung i GSP-länder som ska skickas vidare inom EU, till Norge eller till Schweiz. Varor med ursprung i andra länder som EU har avtal med kan du sända vidare inom EU.

Läs mer om vidaresändning med ersättningsursprungsintyg.

Utfärda varucertifikat i efterhand

Varucertifikat ska normalt utfärdas vid exporttillfället men du kan i undantagsfall utfärda varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED och varucertifikat A.TR. i efterhand.

Läs mer om att utfärda varucertifikat i efterhand.

Värdegränser för deklarationer om ursprung

Det finns värdegränser för deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Läs mer om värdegränser för deklarationer om ursprung.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)