Tullverket
Vindkraftverk

Miljö och hållbar utveckling

Tullverket ska vara en miljömedveten myndighet där hänsyn till miljön ska prägla vår verksamhet och vara en naturlig del av vårt arbete. Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar och som bidrar till en hållbar utveckling.

Detta ska vi förverkliga genom att:

  1. minska verksamhetens miljöpåverkan, särskilt i fråga om energianvändning och resor
  2. ställa tydliga miljökrav vid inköp/upphandling av varor och tjänster
  3. miljöhänsyn tas i projekt- och förändringsarbete
  4. kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet samt redovisa resultatet
  5. engagera medarbetare i miljöarbetet samt se till att alla har kunskap inom miljöområdet.

Genom efterlevnaden av miljöpolicyn bidrar vi till de nationella miljökvalitetsmålen och lever upp till de förväntningar som samhället ställer på oss.

Tullverkets hållbarhetspolicy Pdf, 189.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)