Tullverket

Processen vid standardtulldeklaration för särskilda förfaranden

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. En möjlighet är att lämna en komplett standardtulldeklaration när varorna ankommer.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en standardtulldeklaration för särskilda förfaranden. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

En beskrivning av de olika rollerna hittar du på sidan Begrepp och ansvar i den nya importprocessen.

Översikt över processen för standardtulldeklarationFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar standardtulldeklaration

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en standardtulldeklaration, anger vilket särskilt förfarande som deklaranten vill få varorna frigjorda till och skickar tulldeklarationen digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot standardtulldeklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen om vilka fel som har påträffats (mottagen med fel). Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket och ett MRN-nummer genereras.

4. Får status godtagen och MRN-nummer

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer för tulldeklarationen. Numret skickas till deklaranten i tulldeklarationen i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven och godtagen ut.

5. Hanterar standardtulldeklaration

Nu säkerställer Tullverket att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet.

I detta läge kan det bli aktuellt för deklaranten i tulldeklarationen att styrka de uppgifter som har lämnats. Styrkande handlingar laddas upp och skickas in i Tullverkets e-tjänst. Skulle det bli aktuellt med en varuundersökning skickas ett meddelande om det till deklaranten i tulldeklarationen.

Om tulldeklarationen är ingiven i förväg är det i detta steg som tulldeklarationen kopplas ihop med processen för standardtulldeklaration.

6. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar och för att informera om att en varuundersökning ska ske.

Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e‑tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklaranten i tulldeklarationen information om kontrollresultatet.

7. Beslutar om att frigöra eller att inte frigöra varorna

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och beslutar om varorna kan frigöras eller inte. Om ansökan om tillstånd har skett direkt i tulldeklarationen meddelar Tullverket sitt beslut om att tillstånd till det särskilda förfarandet har beviljats.

  • Om varorna kan frigöras och en tullskuld har uppkommit fastställer Tullverket tull, skatt och andra avgifter, och ett beslut om frigörandet skickas till deklaranten i tulldeklarationen.
  • En tidsfrist för att avsluta förfarandet startar.
  • Skulle Tullverket överväga att inte frigöra varorna skickas ett meddelande om detta till deklaranten i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

8. Tar emot beslut

Beslutet om frigörandet tas emot av deklaranten i tulldeklarationen.

I de fall som tillstånd har sökts direkt i tulldeklarationen meddelas deklaranten i tulldeklarationen att tillstånd har beviljats.

9. Information om att varorna får utlämnas

I de fall varan frigörs, meddelas även lagerhavaren om detta genom ett meddelande om utlämning eller bortförande. Informationen kan antingen fås genom att den skickas till de lagerhavare som prenumererar på tjänsten eller så finns medgivandet tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

10. Tar emot beslut om att varorna är frigjorda

Detta inträffar enbart i de fall där anmälan om varors ankomst har gjorts av en annan part än den som lämnande standardtulldeklarationen. I de fall varorna frigörs meddelas då även deklaranten i anmälan om varors ankomst om detta.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)