Tullverket

Tullräkning

I den här e‑tjänsten kan du se ditt företags tullräkningar och anmäla att du vill ha digitala tullräkningar.

OBS! Du behöver ha tillstånd till betalningsanstånd för att kunna ta del av digitala tullräkningar.

I den här e‑tjänsten kan du se en lista i tabellform med de tullräkningar som har utfärdats de senaste tre åren.

Du kan dessutom söka på ett specifikt tull-id eller tullräkningsnummer för att se uppgifter om den eller de tullräkningar som är knutna till ärendet i fråga.

Du kan också göra sökningar på exempelvis datumintervall för att se alla tullräkningar som har utfärdats under det datumintervallet.

Tillgång till Tullräkning

För att ditt företag ska kunna ta del av digitala tullräkningar behöver företaget ha tillstånd till betalningsanstånd.

Företagets behörighetsadministratör behöver sedan ansöka om tillgång till e‑tjänsten. Ansökan görs sen inne i e‑tjänsten.

Därefter kan du bestämma om du vill få ett meddelande via e-post eller sms, eller både och, när det kommer en ny tullräkning.

Om du vill avsluta e-tjänsten

Du har rätt att häva e-tjänsten för ditt företag och på så sätt få dina tullräkningar i pappersformat i stället. Skicka din uppsägning, skiftligt och undertecknad av firmatecknare, till Tullverket:

Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Uppsägningen träder i kraft tidigast en vecka efter att Tullverket har mottagit den.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering