Tullverket

T1- och T2-transiteringar

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering).

Huvudsyftet med procedurerna är att visa vilken tullstatus din vara har, om det är en unionsvara eller en icke-unionsvara.

T1-transitering (extern transitering)

En T1-transitering använder du vanligtvis för

  1. transitering av icke-unionsvaror
  2. transitering av vissa unionsvaror, om du exempelvis har fått eftergift med punktskatt, har ansökt om exportbidrag eller återbetalning och dina varor ska transiteras till eller via ett land som omfattas av gemensam transitering.

Exempel på T1-transiteringar

1. Din vara anländer från USA till Göteborgs hamn. Varan ska lagras och förtullas i Stockholm. Du använder en T1-transitering och transporterar varan oförtullad genom Sverige.
2. Du exporterar en unionsvara som du har ansökt om exportbidrag för. Varan ska till en mottagare i Oslo (Norge är land som omfattas av gemensam transitering). Du använder då en T1-transitering till Oslo.

T2-transitering (intern transitering)

En T2-transitering använder du vanligtvis för

  1. transitering av exportvaror till ett land som omfattas av gemensam transitering
  2. transitering av unionsvaror som måste passera genom ett land som omfattas av gemensam transitering.

Exempel på T2-transiteringar

1. Du exporterar en unionsvara till en mottagare i Oslo och du använder en T2-transitering.
2. Du transporterar en vara från Sverige till Italien. Transporten går via Schweiz (som är ett land som omfattas av gemensam transitering). För att tullmyndigheten i Italien ska veta att det är en unionsvara använder du en T2-transitering. 

Transitera utanför mervärdesskatteområdet, T2F

Om du ska transitera varor till, från eller mellan områden som ligger inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet (till exempel Åland och Kanarieöarna) ska du använda dig av T2F-transitering (intern unionstransitering med tillägget ”F” för ”Fiskalt”).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)