Tullverket

EDI för systemutvecklare

Här finns information för företag och systemleverantörer som ska utveckla ett tullsystem.

När ditt företag ska utveckla ett EDI-system säkerställ att ni har förståelse för och kunskap om tullprocessen både tekniskt och verksamhetsmässigt. Tullverket erbjuder utbildningar om tullproceduren vid behov. 

För att utveckla ett system som kan skapa EDI-meddelanden och kommunicera med Tullverkets EDI-system för tullhantering behöver systemet uppfylla de tekniska förutsättningarna som finns specificerade i de tekniska specifikationerna samt i riktlinjer för säkerhet och kommunikation.

Förutsättningar för EDI-anslutning

Innan ditt företag kan utföra tester mot Tullverkets företagstestmiljö, genom att skicka meddelanden enligt Tullverkets tekniska specifikationer, behöver nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

  • Ditt företag har ansökt om registrering, anmält kontaktperson för signeringscertifikat och ansökt om signeringscertifikat.
    Ansök om registrering för kommunikation via EDI
  • Ditt företag har mottagit Beslut om registrering för kommunikation via EDI, Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs, samt signeringscertifikat från Tullverket.
  • Ditt företag har konfigurerat er EDI-part och kommunikationsplats med de överenskomna samt tilldelade uppgifterna (bl.a. lösenord för meddelandekuvert respektive kommunikation) från Confirmation of registration for EDI-communication with Swedish Customs.
  • Ditt företag har installerat nödvändiga signeringscertifikat.

Dagens tullhantering behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Det innebär att dagens EDI-system behöver anpassas och investeringar behövs i ett nytt systemstöd.

Läs mer om införandet på våra sidor om Framtida tullhantering.

Under utvecklingsfasen

Stöd under utvecklingsfasen

Slutprov och godkänt i test för systemutvecklare

För att Tullverket ska utfärda Beslut om godkända tester för ett utvecklat EDI-meddelande krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemets slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

De meddelanden som har genomgått godkända slutprov kommer att publiceras på sidan EDI-system, förteckning över godkända system om ditt företag har begärt detta. En systemleverantörs kunder erbjuds sedan förenklade tester när de ansöker om att använda ett system som har genomgått godkända tester.

Slutprov för systemutvecklare

Förteckning över system som genomfört godkända tester

Prenumerera på mer information

Tullverket erbjuder prenumeration på viktig information gällande bland annat:

  • planerade och oplanerade driftstopp i våra datasystem
  • EDI-system för systemutvecklare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt.

It-driftinformation

Prenumerera på EDI-information

Om du som systemutvecklare vill få inbjudningar till systemleverantörsmöten, enkätundersökningar och information från utvecklingsverksamheten kan du anmäla dig via anmälningsformuläret.

Anmälan till mejlgrupp om information till systemleverantörer

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny länk till EDI Slutprov för systemutvecklare.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)