Tullverket

EDI för systemutvecklare

Här finns information för företag och systemleverantörer som ska utveckla ett tullsystem.

När ditt företag ska utveckla ett EDI-system, se till att säkerställa att ni har förståelse för och kunskap om tullprocessen både tekniskt och verksamhetsmässigt.

För att utveckla ett system som kan kommunicera med Tullverkets EDI-system för tullhantering behöver systemet uppfylla de tekniska förutsättningarna som finns specificerade i tekniska specifikationer och i riktlinjer för säkerhet, kommunikation och EDI-meddelanden på vår webbplats. Vid utveckling av tullsystem rekommenderar vi att ni har kunskap om tullproceduren. Tullverket erbjuder utbildningar av tullproceduren vid behov.

Förutsättningar för EDI-anslutning

Innan ditt företag kan utföra tester mot Tullverkets företagstestmiljö, genom att skicka meddelanden enligt Tullverkets tekniska specifikationer, behöver nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

  • Ditt företag har ansökt om registrering, anmält kontaktperson för signeringscertifikat och ansökt om signeringscertifikat.
    Ansök om registrering för kommunikation via EDI
  • Ditt företag har mottagit Beslut om registrering för kommunikation via EDI, Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs, samt signeringscertifikat från Tullverket.
  • Ditt företag har konfigurerat er EDI-part och kommunikationsplats med de överenskomna samt tilldelade uppgifterna (bl.a. lösenord för meddelandekuvert respektive kommunikation) från Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs.
  • Ditt företag har installerat nödvändiga signeringscertifikat.

Företaget kan påbörja tester efter det datum som framgår i Beslut om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) under förutsättning att ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Dagens tullhantering behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Det innebär att dagens EDI-system behöver anpassas och investeringar behövs i ett nytt systemstöd.

Läs mer om införandet på våra sidor om Framtida tullhantering.

Under utvecklingsfasen

Stöd under utvecklingsfasen

Slutprov och godkänt i test för systemutvecklare

För att ett utvecklat meddelande ska bli godkänt av Tullverket krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Tullverket utfärdar sedan Beslut om godkända tester till ditt företag.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemets slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

En systemleverantörs kunder erbjuds förenklade tester när de ansöker om att använda ett system som har genomgått godkända tester. De meddelanden som systemet har fått godkänt på genom slutproven kommer att publiceras på sidan EDI-system, förteckning över godkända system om ditt företag har begärt detta.

Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Testfall och slutprov för systemutvecklare

Förteckning över system som genomfört godkända tester

Mer information

Tullverket erbjuder prenumeration på viktig information gällande bland annat:

  • planerade och oplanerade driftstopp i våra datasystem
  • EDI-system för systemutvecklare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt.

It-driftinformation

Information om EDI-systemen för systemutvecklare

Om du som systemutvecklare vill få inbjudningar till systemleverantörsmöten, enkätundersökningar och information från utvecklingsverksamheten kan du anmäla dig via anmälningsformuläret.

Anmälan till mejlgrupp om information till systemleverantörer

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)