Tullverket

Flygplatser

I följande förteckning anges de flygterminaler som är godkända platser för utförsel av varor och som har lämnat sitt samtycke till publicering.

En flygterminal behöver ansöka om godkänd plats för utförsel. Efter godkänd ansökan får flygterminalen en platskod. Platskoden anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) i det nya exportsystemet under dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats.

Ansök om godkänd plats för utförsel, TVGPU.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda luftfartyget.

Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.

Flyg utan varor ombord

Flygets avgång behöver inte förhandsanmälas till tullen (10 kap. 7 § tullordningen).

Flyg med varor som ska exporteras

Flygets avgång behöver inte förhandsanmälas till tullen (10 kap. 7 § tullordningen).

Varorna ska föras till en flygterminal som är godkänd plats för utförsel (artikel 267.1 i tullkodexen).

Varorna ska vid utförsel anmälas till utförseltullkontoret (artikel 331 i genomförandeförordningen).

Flyg med varor som är under transitering

Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.

Godkända platser för utförsel

Här kommer en förteckning att publiceras över de flygterminaler som Tullverket har godkänt för utförsel och som har lämnat sitt samtycke för publicering. Preliminärt publiceringsdatum den 1 september 2024.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)