Tullverket

Resa med djur

För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.

Det är viktigt att djur som reser över gränserna inte för med sig smittsamma sjukdomar. Det är också viktigt att du hjälper till att motverka otillåten handel.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information. Tullverket utför kontroller vid gränsen åt Jordbruksverket.

För dig som ska ut och resa – Jordbruksverket

Resa med hund eller katt

När du vill resa med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket. Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel. Läs mer om vad som gäller när du reser med hund eller katt och hur du anmäler det till Tullverket.

Resa med hund eller katt

Resa med häst

Du som reser med häst från ett land utanför EU ska anmäla den till Tullverket när du passerar gränsen till Sverige. Anmälan ska göras på Norrköpings flygplats. 

Resa med häst via väg från Norge

Vid gränspassage mellan Sverige och Norge ska du använda en tullväg – en väg där det finns en bemannad och öppen tullklareringsexpedition. Vid tullklareringsexpeditionen ska du välja röd fil och stanna för att deklarera din häst för in- eller utförsel.

Tullklareringsexpeditioner

Tillfällig införsel

Resor och handel med hästar mellan länder – Jordbruksverket

Gränskontroll av djur och djurprodukter – Jordbruksverket

Köpa häst i ett land utanför EU

Om du köper en häst från ett land utanför EU och ska ta med den i Sverige ska du anmäla hästen till Tullverket och betala in moms och eventuellt andra importavgifter. Kom ihåg att utöver detta gäller samma regler som när du vanligtvis reser med häst (läs ovanstående stycke: Resa med häst). 

För mer information om införselavgifter, kontakta oss.

Särskilt tillstånd för utrotningshotade djur och växter

Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan särskilt tillstånd. Det här gäller även för produkter av utrotningshotade djur eller växter.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan flera länder med syftet att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot konventionen kan dömas till böter eller fängelse.

Hotade växter och produkter av hotade växter – Jordbruksverket

Hotade djur och produkter av hotade djur – Jordbruksverket

Utrotningshotade djur och växter

EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)