Tullverket
lagbok

Lagar och föreskrifter

Här hittar du de lagar och regler som styr Tullverkets verksamhet. Här finns också de styrdokument som Tullverket har tagit fram.

Det finns bestämmelser av olika slag i Sverige. Styrande bestämmelser finns i form av lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter. Därutöver finns gemenskapsförordningar, beslutade av behöriga organ inom den Europeiska unionen, vilka gäller som lag i Sverige.

Lagar beslutas av riksdagen. Förordningar beslutas av regeringen. Lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter kallas med ett gemensamt namn för författningar. Även begreppet föreskrifter används i vissa fall för att beteckna alla typer av författningar. I denna redogörelse används beteckningen föreskrifter dock endast avseende myndigheters föreskrifter.

Konsekvensutredningar

Konsekvensutredningar ska bidra till att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Syftet är att klarlägga vilka olika slags kostnader och andra konsekvenser som kan uppkomma till följd av Tullverkets regler.

Om du vill ta del av konsekvensutredningar som berör revideringar av Tullverkets regler kan du kontakta oss.

EU:s lagstiftning

EU:s lagstiftning – EUR-lex

Lagrummet

I Lagrummet hittar du alla lagar och förordningar i aktuell lydelse. Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS-numret 2016:253 eller att i rutan Rubrik skriva "tullag". När du fått fram lagen i fulltext kan du med hjälp av webbläsarens sökfunktion leta dig fram i dokumentet.

Lagrummet – portalen till svensk rättsinformation .

Tullverkets styrdokument

Tullverket styrs dels av dokument som andra, till exempel EU-organ, riksdag, regering och annan myndighet har utfärdat, dels av dokument som Tullverket har skapat (Tullverkets styrdokument). Vad som är ett styrdokument utfärdat av Tullverket framgår av 1 kap. arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket (arbetsordning).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)