Tullverket

Hantering av incidenter under transitering

Om det inträffar en incident när du transiterar varor ska du anmäla det till Tullverket. Det gör du via vår e-tjänst. En incident kan exempelvis vara en oplanerad omlastning, en olycka, en bruten försegling, ändring av färdvägen eller något annat som påverkar transporten.

Det finns grundläggande bestämmelser för transport av varor under transiteringsförfarandet. Transporten ska till exempel komma fram till destinationen inom utsatt tidsfrist eller följa en i förväg fastställd färdväg. Oförutsedda händelser kan göra att du som transportör behöver frångå dessa bestämmelser. Du ska då anmäla det till Tullverket.

De incidenter du ska anmäla är om

  • fraktföraren tvingas avvika från den föreskrivna färdvägen
  • förseglingar bryts eller manipuleras i samband med transporten på grund av omständigheter som ligger utanför fraktförarens kontroll
  • varorna omlastas från ett transportmedel till ett annat under övervakning av Tullverket
  • varorna lossas på grund av en farlig situation eller olycka
  • en händelse inträffar som kan påverka förmågan hos den person som är ansvarig för förfarandet eller hos fraktföraren att fullgöra sina skyldigheter
  • någon av de delar som utgör ett enda transportmedel har ändrats (t.ex. om en vagn tas bort).

Om du befinner dig i Sverige när en incident enligt ovan inträffar ska det anmälas till Tullverket. Det gör du genom vår e-tjänst som du når via länken nedan.

När du har anmält incidenten kommer du att få en bekräftelse från Tullverket på att vi har tagit emot din anmälan. Du ska stanna kvar på platsen tills vi meddelar vidare beslut. Om vi behöver ytterligare information för att kunna fatta beslut kommer vi att ta kontakt via de kontaktuppgifter du anger i din anmälan.

Du når e-tjänsten via länken nedan.

Rapportera en incident

Gällande bestämmelser

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447) artikel 305

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)