Tullverket

Elfenbenskusten

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll nr 1 Pdf, 5.4 MB. om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Elfenbenskusten tillämpar avtalet om ekonomiskt partnerskap, protokoll 1, artikel 6–8.

Se meddelande från kommissionen om kumulation med andra västafrikanska länder, andra AKS-stater och de utomeuropeiska länder och territorierna (ULT), EUT C520 2021.

Varuomfattning

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10–13 Pdf, 83.8 kB. och bilaga 1 Pdf, 74.1 kB. och 2 Pdf, 1.2 MB..

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Elfenbenskusten är ursprungsdeklaration.

Systemet med registrerade exportörer (Rex) krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer över värdegränsen nedan.

Ansökan om REX

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan tillstånd att vara registrerad exportör (REX):

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Elfenbenskusten är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2009/156/EG Pdf, 1.8 MB., EUT L 59, 2009.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016 Pdf, 309.5 kB..

Beslut nr 2/2019 om antagande av protokoll nr 1 EUT L 49, 2020.

Elfenbenskusten omfattas även av Rådets förordning (EU) 2016/1076, EUT L 185, 2016.

Övrigt

Meddelande avseende giltiga ursprungsintyg för varor från Elfenbenskusten avseende användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Elfenbenskusten inom ramen för det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Elfenbenskusten.

_____________

EUT = Europeiska unionens officiella tidning      

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya regler från 2/12, 2022, införda.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)