Tullverket

SCTS-AOG

Specifikation för anmälan av ankomst av varor vid införsel till unionens tullområde.

Det finns för närvarande inget elektroniskt meddelande för ansökan om ändring av deklaration för tillfällig lagring. Ansökan om ändring hanteras manuellt till dess att elektroniska meddelanden för detta finns framtaget. Beskrivning av den manuella rutinen finns i specifikationen.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:

  • vilket XML-schema som ska användas vid validering 
  • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
  • en "graceful" övergång till en ny version.  

Meddelandespecifikation 

En specifikation riktar sig till en aktör som Tullverket kommunicerar med via EDI. Den beskriver de meddelanden aktören ska använda vid interaktion med Tullverkets verksamhetsprocess.

Innehåller bland annat

  • övergripande beskrivning av processen
  • processkarta
  • sekvensdiagram
  • matchning mellan XML och verksamhetsdata (XML-Strukturbilaga)
  • XML-schema (XSD:er).

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya versioner av specifikationerna har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)