Tullverket

Personuppgifter vid lämnande av tips om brott

Tullverket kan behandla personuppgifter som kommer in i samband med tips om smuggling eller tullbrott både inom den administrativa verksamheten och den brottsbekämpande verksamheten.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med tips om tullbrott och smuggling för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Gällande bestämmelser

  • lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
  • brottsdatalagen (2018:1177)
  • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • offentlighetsprincipen

Gallring

Hur länge personuppgifter får behandlas inom den brottsbekämpande verksamheten avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Hur länge uppgifterna får behandlas inom den brottsbekämpande verksamhet regleras särskilt i 4 kap. lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och i brottsdatalagen (2018:1177). Tullverket behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter kan i vissa fall bevaras under längre tid om de enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)