Tullverket

Personuppgifter när du använder Tullverkets e-tjänster

Tullverkets erbjuder e-tjänster för att möjliggöra elektroniskt utbyte av uppgifter.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Personuppgifterna behandlas för att säkerställa ett säkert och behörigt tillträde till Tullverkets e-tjänster, samt i tillämpliga fall EU-gemensamma system. Uppgifterna används för autentisering och tillträdeskontroll.

Vem tar emot personuppgifterna

I Tullverkets e-tjänster delar du som användare dina personuppgifter med företagens behörighetsadministratörer. Är du behörighetsadministratör skickas även ett meddelande med din e‑postadress till de användare som du skapar.

Rättslig grund och ändamål

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Gallring

Gallring av uppgifterna sker automatiskt senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna behandlades i databasen för första gången. Gallring regleras i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 2 kap. 10 §.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)