Tullverket

Varor som inte kommer till avsedd användning

Om varorna inte har använts för den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen, måste du som tillståndshavare anmäla till Tullverket att varorna inte har kommit till avsedd användning.

Alternativt kan du avsluta förfarandet på något av följande sätt:

  • varorna förstörs
  • varorna överlåts till staten
  • varorna förs ut ur EU:s tullområde
  • tillämpliga importtullar betalas för varorna.

Om varorna vid en alternativ användning inte kan medges slutanvändning uppkommer en tullskuld beräknad enligt den varukod som gäller vid vanlig import. Varorna är redan i fri omsättning därför måste du ändra i din ursprungliga tulldeklaration till förfarandet så att det blir rätt uträknat hur mycket du slutligen ska betala.

Du ansöker om ändring på ett nytt Enhetsdokument, på en blankett eller genom en elektronisk ansökan via EDI

Läs om hur du ändrar i en tulldeklaration.

Avfall, skrot och restprodukter

Avfall och skrot från behandling eller förädling av varor enligt det föreskrivna särskilda ändamålet och naturligt svinn betraktas som varor som har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen, och ingen tullskuld uppkommer för dessa.

När det uppstår restprodukter till följd av förstöring under slutanvändning, anses dessa ha hänförts till tullagerförfarandet utan någon tulldeklaration. Restprodukterna blir icke-unionsvaror och därför måste du som tillståndshavare ha bokföring för tullager, eftersom du är fortsatt ansvarig för restprodukterna. Det behövs däremot inget tillstånd till tullager, inte heller något separat tillstånd till förstöring. Restprodukterna kan återexporteras, hänföras till aktiv förädling eller övergå till fri omsättning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)