Tullverket

Tillstånd till tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar varor till EU för att senare återexportera dem i oförändrat skick.

Tillståndskod: TEA

Du kan få befrielse från tull och moms vid tillfällig införsel bland annat för emballage, varor för test, varuprover och varor för mässor och utställningar, men du måste ställa garanti för tull och annan skatt.

Vem kan få tillstånd?

 • Sökanden ska ha ett Eori-nummer. Detta gäller dock inte sökande som är etablerade i länder utanför EU om du söker tillstånd direkt i tulldeklarationen.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Sökanden ska ha för avsikt att återexportera varan i samma skick som den var när du importerade den. Du får alltså inte bearbeta varan på något sätt.
 • Sökanden ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. Sökanden ska till exempel ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning.
 • Sökanden måste ställa en garanti. För tillstånd i förväg finns vissa undantag om varorna är tullfria.
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till sökandes nytta av tillståndet.
 • Sökanden ska så länge inte Tullverket medger annat hålla en bokföring som gör det möjligt att spåra och identifiera varan från import- till exporttillfället.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om tillstånd i förväg eller ansöka direkt i tulldeklarationen vid importtillfället.

Ansök om tillstånd i förväg

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vi har en handläggningstid på 30 dagar, så tänk på att skicka in din ansökan till oss i god tid före importtillfället.

Ansök direkt i tulldeklarationen för import

Du kan ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen för import. När du söker tillstånd i importdeklarationen måste du ställa en individuell garanti för tull och andra nationella skatter, i normalfallet utan möjlighet till nedsättning.

Nedan kan du se vilka koder du ska använda i importdeklarationen och var i deklarationen du ska ange dem. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Tulldeklaration för import enligt ny lagstiftning

Se Deklarationshandledning

Dataelement 12 02 008 000 – Kod: Ange kod 00100 samt tid du behöver för avslut genom att ange koden AVSLT och antal månader i sifferformat.

Dataelement 12 02 009 000 – Text: Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält så som plats där varan ska användas och vilket exporttullkontor du tänker exportera varan över, om det är ett annat än importtullkontoret

Dataelement 18 05 000 000 – Varubeskrivning: beskrivning av varan och metod för hur en ska kunna identifieras, till exempel serienummer

Dataelement 18 09 000 000 – Varukod:

Dataelement 11 09 000 000 – Förfarande: Ange förfarandekod 5300.

Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: D-kod som beskriver hur du ska använda varan, det vill säga din grund för tillfällig införsel

Tulldeklaration för import enligt äldre lagstiftning

Observera att det endast är när du använder dig av en standardtulldeklaration som du kan göra en sådan ansökan.

Importdeklarationens fält 44 ska innehålla följande uppgifter:

 1. sökandens (företagets) namn och adress
 2. varans KN-nummer, kvantitet och värde
 3. beskrivning av varan och metod för hur en ska kunna identifieras, till exempel serienummer
 4. hur du ska använda varan, det vill säga din grund för tillfällig införsel, med en hänvisning till den artikel du åberopar
 5. hur länge varan ska vara här, det vill säga tiden från import till export
 6. platsen där varan ska användas
 7. vilket exporttullkontor du tänker exportera varan över, om det är ett annat än importtullkontoret
 8. kod 00100 (förenklat tillstånd).

Skickar du deklarationen digitalt fyller du i ovanstående uppgifter i fältet Särskilda upplysningar. I fältet Särskilda upplysningar/Kod anger du 00100. Du ska dessutom ange call me-koden 15. Det betyder att du ansöker om ett tillstånd i din deklaration.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till tillfällig införsel som du fått i förväg ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Partiell befrielse från tullavgiften

Uppfyller din vara inte kraven för att få full befrielse kan du få partiell befrielse för tullavgiften. Du kan ansöka om tillfällig införsel med partiell befrielse från tull för alla tullbelagda varor som du importerar tillfälligt för att använda inom EU, utom förbrukningsvaror. Du betalar då 3 procent av tullen för varje påbörjad månad din vara är under tillfällig införsel. Observera att den partiella befrielsen inte innefattar moms.

Du kan ansöka direkt i tulldeklarationen för import. Om din ansökan beviljas får du lämna deposition för all tull vid importtillfället. Vid återutförseln av varan betalas depositionen tillbaka, med ett avdrag av 3 procent per påbörjad kalendermånad.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd du ansökt om i deklarationen gäller endast för den aktuella sändningen, det vill säga under den tid Tullverket har medgivit i din deklaration.

Giltighetstiden för ett tillstånd du sökt i förväg prövas från fall till fall. Den längsta tid du normalt kan få innan du måste föra ut varorna är 24 månader. För import av varor för vissa ändamål, exempelvis varuprover eller varor för påseende, är tiden kortare.

Om du inte kan återexportera din vara inom tidsfristen så kan du ansöka om förlängning. Detta måste du göra innan tiden för återutförseln har gått ut.

Vad gäller när du fått ditt tillstånd?

Vilka formaliteter som gäller specifikt för dig framgår av tillståndet.

Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs om gemensamma villkor och bestämmelser.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)