Tullverket

Godkänd mottagare för unionstransitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering kan du ta emot och slutföra en transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: ACE

När de transiterade varorna kommer till företagets godkända plats måste företaget meddela detta till Tullverket via NCTS. Därefter måste företaget invänta Tullverkets lossningsmedgivande innan eventuella förseglingar bryts och lossningen påbörjas.

Efter lossningen ska företaget utan dröjsmål ange resultatet av inspektioner och annan relevant information i sin bokföring. Senast tre dagar efter att lossningsmedgivande erhållits ska lossningsresultatet skickas till Tullverket med uppgifter om förseglingar, antal kolli, vikt och varuslag samt om lasten stämde överens med transiteringsdeklarationen och följedokumentet.

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget avser att slutföra transiteringar i Sverige.
 • Företaget ska regelbundet komma att ta emot varor som har hänförts till ett förfarande för unionstransitering på en godkänd plats.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet.
 • Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).
  Registrering för kommunikation via EDI

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till godkänd mottagare ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade länkar.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)