Tullverket

Systemet för tullbeslut, CDS

I Systemet för tullbeslut kan du ansöka om, återkalla och ändra EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan eller ditt tillstånd.

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du ansöker om, återkallar och ändrar tillstånd. Tillståndshanteringen och kommunikationen med Tullverket sker digitalt. Systemet används för nyansökningar, återkallelser och ändringar av tillstånd, samt för att läsa och svara på meddelanden om tillstånd.

Användarstöd

Här hittar du instruktioner och hjälptexter som du bör läsa samtidigt som du till exempel fyller i din ansökan eller ska logga in i systemet. Använd alltid dessa hjälptexter. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska välja i vissa fält i ansökan. Du hittar också ytterligare användarstöd, som instruktioner om hur du loggar in i systemet och hur du återkallar ett tillstånd.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Läs om hur du ansöker om tillstånd och hitta hjälptexter till din ansökan.

Läs om hur du återtar en ansökan.

Läs om hur du uppdaterar en ansökan

Läs om hur du ändrar i ett tillstånd i systemet.

Läs om hur du återtar en begäran om ändring

Läs om hur du lämnar information som kan påverka tillståndets upprätthållande

Läs om hur du återkallar ett tillstånd.

Läs om hur du begär kommunikation om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du läser och svarar på meddelanden.

Registrera en e-postadress

Meddelanden från Tullverket som rör din tillståndsansökan eller ditt tillstånd skickas i Systemet för tullbeslut. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående tillståndsärende eller att du får möjlighet att lämna synpunkter innan ett negativt beslut.

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e‑postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet till Systemet för tullbeslut. Gå in under Inställningar – Företagets inställningar och registrera din e‑postadress där. Om ni är flera på företaget som arbetar med tullfrågor kan det vara en bra idé att registrera en e-postadress som flera på företaget kommer åt. 

Behörighet

Behörigheterna för Systemet för tullbeslut hanteras i Tullverkets e-tjänster. Den som ska kunna logga in för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller oavsett om du ska kunna skicka in, hantera eller enbart läsa ansökningar och meddelanden. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för tullbeslut. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra e-tjänster.

Fyra steg för att komma in i Systemet för tullbeslut

 • Företaget som du ska hantera tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets e-tjänster och ha anmält en behörighetsadministratör.
  Läs mer om e-tjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 • Du som ska hantera tillstånd behöver en personlig inloggning till e-tjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 • Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för tullbeslut genom att kryssa i den tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 • Du loggar in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga e-tjänster.
  Läs om hur du loggar in i systemet.

Behörighetsnivåer

Vad du kan göra i systemet beror på vilken behörighet du har. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

 • Läsa
  Läsbehörighet i Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du se all information som gäller företagets tillståndsansökningar och tillstånd. Du kan däremot varken fylla i eller skicka in uppgifter till Tullverket.
 • Hantera ärenden
  Begränsad behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du skapa och hantera utkast till tillståndsansökningar och begäran om att återkalla eller ändra tillstånd. Du kan också ta del av meddelanden från Tullverket. Du kan däremot inte skicka in några uppgifter.
 • Skicka in
  Fullständig behörighet till Systemet för tullbeslut. Med den här behörigheten kan du göra allt som ingår i de övriga rollerna och dessutom skicka in ansökningar, återkallelser och ändringar samt svara på meddelanden från Tullverket.

Följande tillstånd kan du hantera i Systemet för tullbeslut

Tillstånd som du kan hantera i Systemet för tullbeslut

Kod

Tillståndsnamn

ACE

Godkänd mottagare för unionstransitering

ACP

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

ACR

Godkänd avsändare för unionstransitering

ACT

Godkänd mottagare för TIR

AWB

Godkänd vägare av bananer

CGU

Samlad garanti

CVA

Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

CWP

Privat tullager

CW1

Allmänt tullager typ 1

CW2

Allmänt tullager typ 2

DPOBetalningsanstånd

EIR

Registrering i deklarantens bokföring

ETD

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration

EUS

Slutanvändning

IPO

Aktiv förädling

OPO

Passiv förädling

RSS

Reguljär fartygslinje

SDEFörenklad deklaration

SSE

Användning av förseglingar av särskild typ

TEA

Tillfällig införsel

TRD

Användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning

TST

Tillfällig lagring


Frågor och svar

Här får du svar på frågor som kan dyka upp när du ska använda Systemet för tullbeslut.

Läs frågor och svar om Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk tillagd: Läs mer om hur du begär kommunikation om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.